Totalizator Sportowy

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek, która od 62 lat działa nieprzerwanie na rynku gier liczbowych i loterii pieniężnych. Dysponuje siecią prawie 17 tysięcy punktów sprzedaży pracujących w systemie online, który wykorzystuje  najnowsze rozwiązania techniczne, umożliwiające zawieranie zakładów w czasie rzeczywistym.

Totalizator Sportowy to firma odpowiedzialna społecznie, która stale się rozwija by wyprzedzać potrzeby rynku i klientów, dbając jednocześnie o pełne bezpieczeństwo oferowanych produktów. Spółka od początku swojego powstania przekazywała fundusze na cele społeczne. Z biegiem lat jej działania w obszarze CSR zostały uporządkowane w formie strategii CSR.

Rok 2017 był dla Totalizatora Sportowego rokiem wyjątkowym, ponieważ została znowelizowana Ustawa o grach hazardowych z 2009 roku, która w kompleksowy sposób uregulowała zagadnienia dotyczące bezpiecznej rozgrywki i troski o graczy. Wprowadzono również uregulowania dodające kolejny – obok sportu, kultury i profilaktyki antyhazardowej – fundusz wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Tym samym każdy z graczy, grając, wspiera nie tylko sport i kulturę, ale także rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Totalizator Sportowy jako jedna z 44 loterii na świecie spełnia najwyższe standardy bezpiecznej rozrywki i dysponuje najważniejszymi certyfikatami Responsible Gaming, ustanowionymi przez dwie największe organizacje – European Lotteries (EL) oraz World Lottery Association (WLA).

Ciągły rozwój

Totalizator Sportowy to przede wszystkim ludzie. Spółka podejmuje wiele działań na rzecz swoich pracowników oraz współpracowników. Co roku biorą oni udział w różnorodnych szkoleniach i seminariach, rozwijając w ten sposób swoje kompetencje. Firma stara się zapewniać optymalne warunki do doskonalenia umiejętności i wiedzy, wykorzystywanych w codziennej pracy.

Ważna jest również wymiana wiedzy w środowisku międzynarodowym. Dzięki temu, można poznać najlepsze praktyki firm loteryjnych z różnych obszarów – od marketingu po działania sprzedażowe czy też te dotyczące odpowiedzialnej gry. Działania skierowane do pracowników to nie tylko szkolenia. To również edukacja ekologiczna i aktywności wolontariackie. Efektem jest silna i profesjonalna organizacja.

Ekologia na co dzień

Działalność Totalizatora Sportowego nie ma takiego wpływu na środowisko naturalne jak działalność typowych firm produkcyjnych. Dlatego firma stara się przede wszystkim propagować świadome i odpowiedzialne korzystanie z takich zasobów jak papier, energia elektryczna czy woda.

Bezpieczne miejsce pracy

Spółka podejmuje wiele działań, by zagwarantować bezpieczne warunki pracy. Są to działania zarówno z obszaru BHP, jak i bezpieczeństwa informacji, a także promowanie zachowań prośrodowiskowych. Firma stoi na stanowisku, że dzięki takiemu podejściu możliwe jest zbudowanie odpowiednich warunków do efektywnego realizowania celów.

Fundacja LOTTO uzupełnia działania spółki w takich obszarach jak bezpieczna rozrywka, filantropia, wspieranie sportu i kultury. Realizuje również program wolontariatu pracowniczego.

Totalizator Sportowy cykliczne publikuje Raporty Odpowiedzialności Społecznej. Są one przygotowywane w oparciu o międzynarodowe wytyczne GRI oraz zewnętrznie weryfikowane.

Dowiedz się więcej tutaj

Informacje od Partnera

2 stycznia 2020

Wzrost gospodarczy a zrównoważony rozwój. Trwają zgłoszenia dobrych praktyk CSR

Piąty i zarazem ostatni tekst z cyklu artykułów prezentujących SDGs w kontekście dobrych praktyk, dotyczy działań na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki. Uwzględnienie jego różnych wymiarów, w tym m.in. infrastrukturalnego, informatycznego, energetycznego czy społecznego, zostało określone w założeniach Agendy 2030. Jeszcze…

23 lipca 2019

English Summary: “Responsible business in Poland 2018” Report

The report „Responsible Business in Poland. Good practices”, which is the largest CSR review in Poland has been published for the 17th time. In this year’s edition of the publication, there is an increase of 30 percent both in terms of the number of submitted practices and the number of companies.

12 lipca 2019

Trwa nabór wniosków do drugiej edycji programu stypendialnego BONA FIDE

Fundacja ORLEN – DAR SERCA rozpoczęła nabór do drugiej edycji programu stypendialnego BONA FIDE. Polscy studenci, zdobywający wykształcenie na zagranicznych uczelniach, mogą ubiegać się o dofinansowanie o wartości nawet 150 tys. zł. Wnioski można składać do 29 lipca br.

Zobacz wszystkie wiadomości od Totalizator Sportowy »