Nestlé

Nestlé to największy światowy producent żywności oraz lider w obszarze żywienia, zdrowia i dobrego samopoczucia. Firma działa na polskim rynku od 20 lat. Aktualnie zatrudnia 5000 pracowników w 9 lokalizacjach w Polsce. W 2014 roku Nestlé Polska S.A. ogłosiło nowe zobowiązania Tworzenia Wspólnej Wartości (ang. Creating Shared Value, CSV), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu w ujęciu Nestlé. W latach 2014-2016 firma skoncentruje się na 3 kluczowych obszarach: zasobach lokalnych, redukcji opakowań i wsparciu ludzi młodych na rynku pracy.

schemat

Europejska Inicjatywa Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth to program wspierania zatrudnienia ludzi młodych do 30. roku życia. Do 2016 roku firma stworzy szansę rozwoju zawodowego dla 20 000 młodych ludzi w całej Europie (połowa dostanie oferty pracy, a druga połowa propozycje staży i praktyk). W Polsce z inicjatywy skorzysta docelowo prawie 800 osób. Dodatkowo Nestlé prowadzi warsztaty i szkolenia skierowane do osób młodych w tematyce wchodzenia na rynek pracy np. jak pisać CV czy jak odnieść sukces na rozmowie o pracę. W czerwcu 2014 roku Nestlé zaangażowało swoich partnerów biznesowych w „Sojusz dla Młodych”, czyli partnerstwo na rzecz organizowania i promowania praktyk zawodowych.

Nestlé stale optymalizuje opakowania swoich produktów zaczynając już od etapu ich projektowania, zmniejsza wagę opakowań i dostosowuje ją do potrzeb konsumentów. Firmie zależy na tym, by dobierać opakowania, które będą przeciwdziałać marnowaniu żywności.

Nestlé utrzymuje lokalne podejście do zakupu surowców na stałym wysokim poziomie. Firma planuje pozyskiwać większość (obecnie 70%) surowców i opakowań do produkcji od lokalnych dostawców.

Więcej informacji znajduje się w nowej zakładce odpowiedzialny biznes na stronie nestle.pl: