Ceetrus Polska

Ceetrus Polska sp. z o.o. działa jako inwestor, deweloper, komercjalizator i zarządca centrów, galerii oraz parków handlowych Auchan. Obecnie firma jest właścicielem 24 centrów handlowych i zarządza powierzchnią handlową o wielkości blisko 700 tys. mkw. Ponadto Ceetrus Polska jest wyłącznym komercjalizatorem lokali o łącznej powierzchni handlowej ponad 53 tys. mkw. w 31 obiektach handlowych z hipermarketami i supermarketami Auchan. Firma dysponuje również portfolio blisko 180 ha terenów inwestycyjnych. Ceetrus Polska rozwija działalność w takich obszarach, jak handel, nieruchomości mieszkaniowe, biura, turystyka i rekreacja.

CSR, rozumiany jako Corporate Sustainable Responsibility, jest kluczowym elementem strategii biznesowej oraz wizji przedsiębiorstwa. Zgodnie z nią – jako partner rozwoju miast – Ceetrus chce tworzyć nowoczesne, tętniące życiem obiekty, budowane zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Miejsca te mają wpisywać się w lokalne otoczenie, zapewniać innowacyjne rozwiązania i usługi, ułatwiać ludziom spotkania i budowanie więzi społecznych.

Działania z zakresu CSR realizowane w Polsce wynikają ze strategii zrównoważonego rozwoju „Carbon Neutral, Territory Positive (C- T+)”. W ramach działań z zakresu Carbon Neutral C- firma ogranicza ślad węglowy wytwarzany zarówno przez obiekty handlowe, jak i pracowników, realizuje działania na rzecz bioróżnorodności oraz ogranicza konsumpcję mediów.

Drugi filar strategii CSR Ceetrus, którym jest Territory Positive T+, obejmuje działania mające na celu integrację i angażowanie lokalnej społeczności. Różnorodne aktywności kulturalne, edukacyjne, promujące ekologiczny styl życia i profilaktykę zdrowotną wpisują się w autorski program „Dobry Sąsiad”, który firma Ceetrus realizuje nieprzerwanie od 2012 roku.

Więcej informacji na stronie www.ceetrus.pl.