Rossmann

Pierwszą drogerię Rossmann otworzył na początku lat 90. w Łodzi. Do dziś znajduje się tu siedziba firmy, a także największe z trzech Centrów Dystrybucyjnych (pozostałe są w Grudziądzu
i w Pyskowicach).

W ciągu minionych 25 lat działalności w Polsce, Rossmann stał się liderem rynku drogeryjnego
z prawie 29-procentowym udziałem w rynku chemiczno-kosmetycznym (dane na koniec 2018 r. wg AC Nielsen). Firma posiada ponad 1300, zatrudnia 18.4 tys. pracowników. w ponad 1300. Codziennie zakupy w sklepach Rossmanna robi ponad 770 tys. Polaków.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmie Rossmann

Nadrzędnym celem Rossmanna jest prowadzenie biznesu w sposób etyczny, przejrzysty i zrównoważony. Kierując się zasadą, że „duży może więcej” ma możliwość wpływania na otoczenie.

Rossmann jest jednym z sygnatariuszy „Deklaracji Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”, wspólnego projektu Ministerstwa Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmy doradczej Deloitte pn. „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. Od 2017 r. Rossmann prowadzi działania na rzecz promocji różnorodności w miejscu pracy, zgodnie z zasadami zapisanymi w Karcie Różnorodności.

Od 2017 r. Rossmann prowadzi program Pomagamy jak umiemy, którego celem jest pomoc organizacjom lokalnym, np. domom dziecka, domom samotnej matki, DPSom i schroniskom dla zwierząt. Ciekawostką jest, że to pracownicy drogerii wskazują komu chcieliby pomóc. Z pomocą klientów, firma od stycznia do listopada gromadzi środki na wirtualnych kontach organizacji, które następnie zamieniane są przez nie na wybrane produkty.

Rossmann zachęca pracowników do zaangażowania, bo są wśród nich osoby, które chcą i mogą robić więcej. Pracownicy firmy Rossman starają się angażować w różne inicjatywy: remonty pomieszczeń, wycieczki z dziećmi, Szlachetną Paczkę, wyprowadzanie zwierząt. Od 2014 r. zaangażowali się w blisko 50 akcji.

Więcej informacji na www.rossmann.pl lub rossmann.pl/pomagamy