Provident

Zrównoważony rozwój to dla Provident Polska nieodłączny element prowadzenia biznesu.
Jest on wyznacznikiem ładu korporacyjnego oraz priorytetem w budowaniu kompleksowej
strategii rozwoju naszej organizacji.

Celem naszych działań z zakresu zrównoważonego rozwoju jest budowanie długotrwałych,
otwartych i opartych na zaufaniu relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy firmy: klientami,
pracownikami, doradcami klienta, dostawcami, inwestorami, liderami opinii oraz lokalnymi
społecznościami.
Grupa International Personal Finance, do której należy Provident jest notowana na Londyńskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych na indeksie firm odpowiedzialnych społecznie (FTSE4Good).
Obecność na tym prestiżowym indeksie rodzi bardzo konkretne zobowiązania dla spółki i
konieczność systematycznego raportowania oraz monitorowania efektów działań
zrównoważonego rozwoju firmy. Provident Polska jest także pierwszą i jak dotąd jedyną spółką
spoza głównych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która otrzymała
Certyfikat RESPECT. Przyznanie tego tytułu oznacza, że firma spełnia najwyższe standardy w
obszarach: ładu korporacyjnego, społecznym i środowiskowym.
Provident jest także sygnatariuszem inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, Partnerstwo na rzecz
realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Firma realizuje wiele programów z zakresu zrównoważonego rozwoju m.in. w obszarze edukacji
finansowej, działa także rzecz społeczności lokalnych i współpracuje ze środowiskiem
akademickim. Najważniejsze realizowane projekty to:

Co z tym hajsem

Co z tym hajsem?! to projekt edukacyjny Providenta. Jego cel to przedstawienie w przystępny
sposób wiedzy finansowej, z której zechce skorzystać i która zainspiruje do wprowadzenia
pozytywnych zmian młodzież. Na pytanie Co z tym hajsem?! Odpowiadają młodzi ludzie, którzy
dzielą się swoimi sukcesami i potyczkami w zarządzaniu domowym budżetem. W ub. roku projekt
został rozwinięty o najchętniej konsumowany przez milenialsów format – wideo. Twórcy kanału
Co z tym hajsem?! w serwisie YouTube zostali wyłonieni w drodze trzyetapowego castingu,
któremu przewodniczył youtuber Jakub Jankowski. Obecnie to Ola, Szymon i Maksym tworzą
filmy, w których przedstawiają swoje spojrzenie na świat finansów.

Zaczytany biznes – współpraca z Fundacją Zaczytani.org

Współpracę z Fundacją Zaczytani.org firma rozpoczęła w 2017 r. z okazji 20 lat działalności na
polskim rynku. Wspólny projekt realizowany pod hasłem „20 bibliotek na 20 lat Providenta”
spotkał się z ogromnym zaangażowaniem zespołu. We współpraca z Fundacją powstało 35
bibliotek szpitalnych. Pracownicy i Doradcy Klienta co roku uczestniczą w Wielkiej Zbiórce
Książek. Do tej pory zebrali prawie 28 tys. woluminów, które zostały przekazane do dyspozycji
pacjentów.
Firmowi wolontariusze przeszkoleni przez ekspertów Fundacji z bajkoterapii, zdobytą wiedzę
wykorzystują na spotkaniach w szpitalach. W akcję czytania dzieciom, które przebywają na
oddziałach pediatrycznych angażuje się także wyższa kadra zarządzająca. Prezes firmy wraz z
członkami zarządu z okazji Mikołajek odwiedza dzieci w warszawskim szpitalu pediatrycznym.

Tak! Pomagam

Program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” to konkurs na projekty o tematyce
wolontariackiej zgłaszane i realizowane przez pracowników i Doradców Klienta Providenta. Dwa
razy do roku firma ogłasza konkurs, w którym najlepsze ze zgłoszonych projektów otrzymują  grant na ich realizację oraz pomoc organizacyjną. Decyzje o wyborze podejmuje Rada Programowa.

Na realizację zwycięskich projektów firma przekazała ponad 1900000 zł, w każdą
edycję Tak! Pomagam angażuje się ponad 400 wolontariuszy, którzy na terenie całej Polski
zrealizowali 700 projektów. Projekt jest realizowany we współpracy z Centrum Wolontariatu. Tak!
Pomagam jest na liście najlepszych programów CSR Europe.

Provident Run

Z pasji do pomagania narodził się pomysł firmowego biegu charytatywnego Provident Run. Do tej
pory odbyły się dwie edycje zawodów, które są organizowane w Lesie Łagiewnickim w Łodzi.
Cały dochód z imprezy przekazywany jest na rzecz Fundacji Gajusz, która prowadzi hospicja
domowe i stacjonarne.

Kultura Dzielenia się Wiedzą

Projekt „Kultura dzielenia się wiedzą” jest autorskim programem Providenta, będącym
odpowiedzią firmy na oczekiwania środowiska akademickiego. Ma na celu przybliżenie
studentom ogólnej wiedzy biznesowej w formie cyklu wykładów prowadzonych przez ekspertów –
pracowników firmy. Przy realizacji projektu Provident współpracuje zarówno z akademickimi
biurami karier, jak i organizacjami studenckimi.

Podstawowe informacje o Provident Polska S.A.

Provident Polska SA jest częścią grupy finansowej International Personal Finance (IPF)
notowanej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań
równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. IPF działa w 11 krajach na
całym świecie. W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą na rynku
pozabankowych pożyczek gotówkowych. Prezesem zarządu jest Agnieszka Kłos.
Provident Polska jest firmą multikanałową i multiproduktową – dociera do wszystkich grup
klientów i oferuje szereg produktów: pożyczkę konsumencką dostępną w wariantach online, z
obsługą domową lub samodzielną spłatą, a także pożyczkę dla firm.
Jednym z filarów strategii biznesowej Providenta jest odpowiedzialne pożyczanie. W 2018 roku
Provident zaprezentował trzeci raport społeczny, w którym podsumowane zostały działania firmy
w latach 2016-2017. Provident jest jedyną firmą pożyczkową, która przygotowuje raport CSR. Za
lata 2014, 2015 oraz 2017 i 2018 otrzymał tytuł „Etyczna Firma” przyznawany przez redakcję
dziennika „Puls Biznesu”. W 2015 roku, będąc jednym z największych reklamodawców sektora
finansowego, Provident został sygnatariuszem Rady Reklamy. Firma siedmiokrotnie została
wyróżniona certyfikatem Top Employer (w latach 2013-2019).

Informacje od Partnera

5 lutego 2020

Biznes dla edukacji w Polsce. Trwa kampania informacyjna Forum Odpowiedzialnego Biznesu #5latSDGs

4. Cel Zrównoważonego Rozwoju – “dobra jakość edukacji” należy do dobrze realizowanych przez Polskę, co potwierdza Raport “SDG Index and Dashboards”. Twórcy zestawienia podkreślają wysoki stopień realizacji  zadań zdefiniowanych w celu, choć wciąż pojawiają się wyzwania w tym zakresie. Obszarem wymagającym większego zaangażowania jest m.in. rozwijanie kształcenia dorosłych.

5 lutego 2020

W #OdPOWIEDZialnie Provident o edukacji finansowej

11. odcinek #OdPOWIEDZialnie został przygotowany w ramach kampanii informacyjnej #5latSDGs. Ten tydzień jest poświęcony 4. celowi – Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie. Na temat edukacji finansowej wypowiedzi udzieliła firma Provident. 

3 lutego 2020

Provident Polska po raz ósmy z tytułem Top Employer

Provident Polska po raz ósmy otrzymał tytuł Top Employer. Jest to wyróżnienie, przyznawane przez Top Employers Institute firmom, które tworzą najlepsze warunki pracy.

Zobacz wszystkie wiadomości od Provident Polska »