Energa z Grupy ORLEN

Jesteśmy jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją w pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Już 39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii.

W 2019 roku pozyskaliśmy pierwszy w Polsce tzw. zielony kredyt, czyli umowę kredytową w formule ESG-linked loan, opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Oznacza to, że nasze działania związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i w zakresie ładu korporacyjnego są rok do roku, przez okres trwania kredytu, oceniane przez zewnętrzną agencję ratingową. Rating ESG będzie przekazywany bankowi, a jego poziom wpłynie na korektę wysokości marży kredytowej w danym roku.

Jesteśmy notowani w WIG ESG i obecni w rejestrze EMAS, unijnym systemie ekozarządzania i audytu.

Realizując Strategię Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, zobowiązujemy się do wdrażania najlepszych praktyk CSR w każdym obszarze działalności. Wspieramy wiele projektów ważnych dla naszych interesariuszy z obszaru edukacji, ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz promowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

W 2020 r. przystąpiliśmy do Partnerstwa Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz do Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce przy Ministerstwie Rozwoju.