ING Bank Śląski

ING Bank Śląski ma już 30 lat, powstał jako Bank Śląski w 1989 roku w Katowicach. Od 1996 r. większościowym udziałowcem naszego banku jest holenderska grupa ING. W 2001 roku Bank Śląski połączył się z ING Bank N.V. Od tego czasu jesteśmy znani jako ING Bank Śląski. Z naszych usług bankowych korzysta 4,8 mln klientów detalicznych oraz 62 tys. klientów korporacyjnych. Obecnie mamy 330 oddziałów. Mamy dwie fundacje korporacyjne: Fundację ING Dzieciom i Fundację Sztuki Polskiej ING.

Zrównoważony rozwój / Nasza odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest wpisana w naszą codzienną działalność zarówno biznesową, jak i pozabiznesową ING Banku Śląskiego.
W naszej działalności przestrzegamy międzynarodowych standardów – Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Global Compact ONZ. Stosujemy Zasady Dobrej Praktyki Bankowej. Jesteśmy obecni w RESPECT Index, indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, od początku jego istnienia. Stosujemy nasz wewnętrzny Pomarańczowy Kod, w którym jasno opisujemy, w jakie wartości wierzymy i jakich zachowań należy się po nas spodziewać. Pomarańczowy Kod promuje m.in. uczciwość, zdrowy rozsądek i odpowiedzialność. Przestrzegamy i promujemy prawa człowieka, wspiera nas w tym nasza Polityka Różnorodności i Deklarację Różnorodności. Wszyscy stosujemy zasady równego traktowania bez względu na wiek, płeć czy inne przesłanki uważane za zachowania dyskryminacyjne.
Wielką wagę przywiązujemy do konkretnych działań na rzecz środowiska, czystego powietrza, ograniczania śladu węglowego. Promujemy i wspieramy elektromobilność oraz zielone inwestycje. Pomagamy naszym klientom w transformacji energetycznej i przechodzeniu na działalność niskoemisyjną. Nasze zobowiązania przedstawiliśmy w Deklaracji ekologicznej ING Banku Śląskiego.
Wierzymy, że Zrównoważony bank= lepszy biznes. Dlatego strategię zrównoważonego rozwoju włączyliśmy w strategię biznesową. Strategia zrównoważonego rozwoju na lata 2019-2021 „Nasza odpowiedzialność” zawiera konkretne w ramach 4 priorytetów:

– Bank dla przedsiębiorczych
– Bank równych szans
– Bank zielonych inwestycji
– Bank świadomy ekologicznie

Prezentacja Strategii zrównoważonego rozwoju ING Banku Ślaskiego 

W kwietniu 2019 roku tygodnik POLITYKA i firma Deloitte przyznali nam Złoty listek CSR, zostaliśmy też uznani za „Najbardziej Przyjazny Bank” w konkursie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń. Nagroda jest uhonorowaniem banku za działalność CSR w 2018 roku. Zostaliśmy też wyróżnieni przez ekspertów z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego za stosowanie prostego języka. Nasz bank doceniają Seniorzy. W Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego Bank wysoko ocenili ofertę banku, działalność społeczną i kampanie reklamowe. Działania na rzecz seniorów są częścią naszej strategii zrównoważonego rozwoju – priorytetu Bank równych szans. Doceniają je również osoby z niepełnosprawnościami, zdobyliśmy III msc. za Dostępność. Ułatwiamy kontakty, eliminujemy bariery architektoniczne i dostosowujemy nasze placówki, mówimy i piszemy Po prostu.
Swoimi doświadczeniami dzielimy się również podczas Targów CSR, organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu , w których co uczestniczymy jako wystawca.

Więcej informacji na stronie:  https://www.ing.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna