Adamed Pharma

Adamed Pharma, to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, powstała w 1986 roku. Dzięki własnej myśli intelektualnej, strategii patentowej oraz zaangażowaniu Współpracowników obecnie:

 • ma w portfolio ponad 580 produktów, oferowanych w 70 krajach świata,
 • produkuje 1,5 mld tabletek rocznie,
 • działa w 17 obszarach terapeutycznych,
 • zatrudnia ponad 2200 osób w Polsce i za granicą,
 • posiada 191 patentów w dziedzinie farmacji,
 • ma swoje przedstawicielstwa zagraniczne w 9 krajach – w Hiszpanii, Rosji, Wietnamie, Kazachstanie, Uzbekistanie oraz na Ukrainie, w Czechach i na Słowacji oraz we Włoszech.

Więcej na http://adamed.com.pl/pl

Wartość Adamed Pharma to nie tylko finansowy bilans przychodów, kosztów i inwestycji. Naszą wartość i reputację tworzy również odpowiedzialność, którą kierujemy się wobec społeczeństwa, Współpracowników, otoczenia rynkowego oraz środowiska naturalnego. Dla każdej z tych grup interesariuszy stworzyliśmy zaawansowane i dostosowane do ich potrzeb programy, które składają się na strategię społecznej odpowiedzialności biznesu Adamed Pharma. Ciągle poszukujemy nowych, niestandardowych rozwiązań, które podkreślą wartości i wyjątkowość naszej organizacji. Jesteśmy gotowi do podejmowania wyzwań oraz inicjujemy współpracę wychodzącą poza ramy własnego obszaru działania.

Nasza unikalna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie pozwoliły nam w ostatnich latach prowadzić szereg edukacyjnych kampanii społecznych dotyczących profilaktyki chorób i pielęgnacji zdrowia m.in.:

 • „Serce na nowo” – podejmuje wyzwanie zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób z chorobami układu krążenia;
 • „Odnaleźć siebie” – podkreśla znaczenie wczesnego rozpoznawania zaburzeń psychicznych dla pełnego ich wyleczenia;
 • „Głęboki Oddech” – informuje o objawach, przyczynach i skutkach Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP), a także o badaniach profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia;

W lipcu 2014 roku utworzona została Fundacja Adamed, aby wspierać działalność badawczo-rozwojową, naukową i oświatową w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. Głównym programem przez nią realizowanym jest ADAMED SmartUP.

ADAMED SmartUP to projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Na program ADAMED SmartUP składają się dwa elementy:

Program stypendialny przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ma na celu wyłonienie tych najzdolniejszych. Do pięciu edycji programu zgłosiło się łącznie blisko 32 000 osób. By wygrać wyjazd na innowacyjny obóz naukowy musieli wykazać się interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, a także zdolnością logicznego myślenia w trakcie nietypowej rekrutacji – gry opartej na alternatywnej rzeczywistości. Nagrodą dla najlepszych uczestników obozu jest program indywidualnych konsultacji edukacyjnych oraz stypendium naukowe.

Osią drugiego elementu programu ADAMED SmartUP – popularyzacji nauki, jest interaktywna platforma internetowa www.adamedsmartup.pl, na której można znaleźć między innymi:

 • informacje o tym, dlaczego warto zostać naukowcem,
 • wskazówki, gdzie studiować i jak przygotować się do aplikowania na uczelnie wyższe w Polsce i za granicą,
 • zaproszenia na bezpłatne warsztaty naukowe odbywające się w całej Polsce,
 • wyjątkowe, inspirujące lekcje – filmy popularno-naukowe przygotowane przez wykładowców ADAMED SmartUP. Każda lekcja zawiera scenariusz zajęć pozwalający nauczycielom na rozszerzenie programów szkolnych.