Adamed Pharma

Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała w 1986 roku na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Obecnie, Adamed jest producentem ponad 500 produktów oferowanych pacjentom w blisko 80 krajach na całym świecie. Posiada swoje przedstawicielstwa w 9 krajach: Hiszpanii, Rosji, Czechach, Wietnamie, Włoszech, Kazachstanie, Uzbekistanie oraz na Słowacji i Ukrainie. Od ponad 20 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Adamed współpracuje z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy jest chroniona ponad 200 patentami w większości krajów na świecie.

Misją Adamedu jest odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Poszukuje innowacyjnych terapii, udoskonala te już istniejące i udostępnia je pacjentom. Swój rozwój opiera na dwóch filarach – innowacyjności i ekspansji zagranicznej.

Wartości, które cenimy i pielęgnujemy w naszej firmie, to:

 • Otwartość i innowacyjność
 • Jakość
 • Wzajemny szacunek
 • Doskonałość operacyjna
 • Elastyczność i szybkość działania

W Adamedzie odpowiedzialność rozumiemy w sposób szeroki i kompleksowy. Adamed nie tylko bierze pełną odpowiedzialność za jakość swoich produktów, ale również kieruje się tą wartością we wszystkich swoich działaniach, spośród których warto wymienić następujące:

 • Wspieramy społeczeństwo w trosce o zdrowie
 • Zapewniamy bezpieczeństwo lekowe i nieustannie poszukujemy innowacyjnych terapii
 • Dbamy o nasze otoczenie – środowisko naturalne oraz relacje ze społecznościami lokalnymi
 • Wspieramy rozwój utalentowanej młodzieży oraz popularyzujemy nauki ścisłe i przyrodnicze

Od wielu lat realizujemy programy społeczne ukierunkowane na wsparcie społeczeństwa w trosce o zdrowie:

 • Adamed dla Seniora (aktywizacja, edukacja i działania promujące profilaktykę zdrowotną wśród seniorów).
 • Odnaleźć siebie (szerzenie wiedzy, przełamanie barier społecznych, uświadamianie znaczenia diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych i neurologicznych)
 • Głęboki oddech (zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków chorób układu oddechowego)
 • Serce na nowo (działania na rzecz zwiększenia aktywności życiowej, społecznej oraz zawodowej osób z chorobami układu krążenia)

W lipcu 2014 roku została utworzona Fundacja Adamed. Fundacja wspiera rozwój młodzieży oraz popularyzuje nauki ścisłe i przyrodnicze. Szerzy także ideę współpracy oraz integruje środowisko naukowe, przemysł farmaceutyczny, medyczny i biotechnologiczny. Realizuje następujące programy:

 • ADAMED SmartUP (program stypendialny, platforma edukacyjna, bezpłatne warsztaty naukowe dla nastolatków, realizowane w całej Polsce we współpracy z renomowanymi uczelniami wyższymi)
 • Adamed Expert Fundacja (tworzenie, dostarczanie i popularyzowanie rzetelnych, opartych na eksperckiej wiedzy informacji dotyczycących medycyny oraz profilaktyki zdrowotnej).