KPMG

KPMG jest międzynarodową siecią firm audytorsko-doradczych.

Obecnie zatrudniamy ponad 189 000 pracowników w 152 krajach.

KPMG w Polsce było jedną z pierwszych międzynarodowych sieci firm audytorsko-doradczych obecnych na polskim rynku. Rozpoczęliśmy działalność w Warszawie w maju 1990 roku. Wysokie zapotrzebowanie na profesjonalne usługi audytorskie i doradcze sprawiło, że otworzyliśmy sześć biur regionalnych w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Obecnie zatrudniamy ponad 1 800 pracowników. Nasi Klienci to polskie oraz międzynarodowe firmy i instytucje ze wszystkich sektorów gospodarki. Zwracają się do nas po wsparcie ze względu na wysoki standard świadczonych przez nas usług, specjalizacje branżowe i szeroką wiedzę na temat rynków lokalnych, regionalnych i globalnych.

Nasze wartości definiują, m.in. w naszej postawie, kim jesteśmy, co robimy oraz jak podchodzimy do naszej pracy. Pracownicy KPMG na całym świecie z zaangażowaniem świadczą najwyższej jakości usługi, zachowując przy tym nasze wartości, standardy etyczne i zasady przejrzystości.

  1. Dajemy przykład w każdej sytuacji działając tak, aby współpraca z klientami układała się jak najlepiej
  2. Współpracujemy ze sobą, korzystając z dotychczasowych doświadczeń i wiedzy naszych kolegów
  3. Szanujemy indywidualność – Cenimy pracowników za to, kim są, za ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie
  4. Przekazujemy rzetelne i sprawdzone informacje oraz pomagamy w interpretacji przepisów
  5. Dbamy o to, aby nasza komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna była przejrzysta i wiarygodna
  6. Dbamy o społeczności lokalne i w miarę możliwości dostarczamy im potrzebne zasoby i wsparcie
  7. Ponad wszystko, dbamy o spójność działań, które pozwalają nam zachować najwyższą jakość świadczonych usług

Kultura organizacji – Podejmujemy działania wspierające firmy w operowaniu na zmieniających się rynkach globalnych i lokalnych. Tworzymy środowisko przyjazne dla ludzi, sprzyjające rozwojowi i zaangażowaniu w problemy społeczne. Kultura KPMG jest głęboko zakorzeniona w naszych wartościach. Przykładamy dużą wagę do spójności naszych działań, rzetelności i wiarygodności przekazywanych informacji. Takie podejście buduje wzajemne zaufanie pracowników i wspiera dobrą współpracę. Otwartość i szacunek dla indywidualności sprzyja tworzeniu środowiska, w którym ludzie swobodnie dzielą się swoją wiedzą i mogą w pełni wykorzystać szanse na rozwój.

Kultura i zasady KPMG wykraczają poza naszą pracę. Poprzez udział w inicjatywach, podejmowanych przez KPMG w Polsce, angażujemy się w działalność społeczną. Wierzymy, że nasze działania, niosą korzyść dla całego otoczenia firmy: pracowników, Klientów, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego.

KPMG w Polsce jest sygnatariuszem deklaracji Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNGC) od 2019 roku, KPMG International od 2002. Global Compact jest dokumentem dobrowolnym, skierowanym do przedsiębiorstw zaangażowanych w dostosowywanie działań i strategii do dziesięciu zasad dotyczących praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Jako sygnatariusz, KPMG jest zobowiązane do corocznego przedstawiania komunikatu na temat postępu (COP) do UNGC, który opisuje w jaki sposób KPMG realizuje zasady Global Compact. Ten raport podkreśla, że profesjonalizm, doświadczenie i wartości firm członkowskich KPMG wpływają na popularyzację zachowań etycznych i odpowiedzialnych społecznie.