CSRinfo

Od 2007 roku towarzyszymy firmom w rozwoju zrównoważonego biznesu i ESG. Pomagamy dużym i notowanym spółkom osiągnąć standardy zrównoważonego rozwoju i ESG, a wraz z nimi sukces biznesowy. Współpracujemy z największymi liderami branż i uznanymi markami. Jesteśmy pionierem usług doradczych i edukacyjnych w zakresie ESG/CSR & zrównoważonego biznesu.

Nasza działalność składa się z 3 filarów:

Doradztwo, gdzie wspieramy naszych klientów współpracując z nimi przy kilkudziesięciu projektach doradczych rocznie. Obejmują one diagnozę, ocenę ESG, wdrażanie standardów tematycznych i branżowych, odpowiedzi na regulacje (np. NFRD, CSRD, CSDD, Taksonomia UE) oraz ratingi i oczekiwania klientów i inwestorów w tym obszarze, a także budowę strategii i polityk ESG, jak również raportowanie ESG/niefinansowe.

Edukacja, gdzie nasi klienci zdobywają wiedzę i podnoszą kompetencje w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju poprzez szkolenia dedykowane ich firmom, otwarte programy szkoleniowe, e-learning i kursy na Platformie szkoleniowej CSRinfo oraz studia podyplomowe dla menedżerów CSR/ESG, które wspólnie z warszawską uczelnią Collegium Civitas realizujemy nieprzerwanie od 2014 roku.

Społeczność, która łączy osoby zainteresowane tematyką ESG oraz absolwentów naszych studiów, szkoleń i programów edukacyjnych. Dla niej organizujemy webinary – kultowy cykl „ESG w spółce”, wydarzenia i wydajemy newslettery.

Przez wiele lat klienci mówili o nas „Ambasada CSR”. Z dumną posługujemy się tym tytułem. Poznaj nas – www.csrinfo.org.