Panattoni

Panattoni to lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie. Deweloper od lat rozwija swoją ofertę zielonego budownictwa, wspiera lokalne społeczności, czy współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Firma jest liderem pozytywnych zmian w sektorze nieruchomości przemysłowych.

Spełniając cele i tworząc lepszy świat. Współczesny biznes przechodzi gwałtowne przemiany. Drogowskazem dla nas wszystkich jest 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ustalonych podczas szczytu ONZ w 2015 roku. Podążając za nim firmy działają z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń, rozwijając się w ramach 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój oraz partnerstwo. Panattoni – europejski lider rynku nieruchomości przemysłowych – dokłada swoją cegiełkę do realizacji oenzetowskich celów koncentrując się na takich obszarach jak: Czysta woda i warunki sanitarne; Czysta i dostępna energia; Innowacyjność, przemysł, infrastruktura; Zrównoważone miasta i społeczności; Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Działania na rzecz klimatu i wreszcie Przywracanie i utrzymanie bioróżnorodności.

Czynnik społeczny i perspektywa różnorodności interesariuszy są niezwykle istotne dla Panattoni. Dlatego stawiamy na współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które tworzy idealną platformę dla wzajemnego inspirowania się przedsiębiorstw w dążeniu do działania zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, promując dobre praktyki i wspierając potrzebnym know-how.

Zielone światło dla zmian. Działalność Panattoni z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu jest wieloobszarowa. Firma jest liderem ekologicznych zmian w sektorze nieruchomości przemysłowych. Jako pierwsza w Polsce wprowadziła do swojego standardu certyfikację środowiskową metodą BREEAM najpierw na poziomie Very Good, a następnie Excellent, który uzyskało już ponad 400 000  m kw. powierzchni dostarczonych przez firmę. W Polsce portfolio obiektów Panattoni potwierdzonych zielonymi certyfikatami to ponad 5 mln m kw., a w planach jest kolejne 3,5 mln m kw. powierzchni. Warto podkreślić, że certyfikacja obiektów idzie w parze z redukcją zużycia energii i wody w budynkach, a także z polepszeniem dobrostan osób w nich pracujących. Ponadto Panattoni pewnie zmierza w kierunku zeroemisyjności, m.in. zasilając znaczną część swojego portfolio energią z odnawialnych źródeł, czy coraz częściej implementując instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. Firma dba również o bioróżnorodność swoich inwestycji oraz dobrostan pracujących w obiektach, m.in. realizując zielone strefy relaksu.

Zrównoważony, zróżnicowany. Tworzenie przyjaznego środowiska dla pracowników swoich inwestycji, idzie w parze z wielotorowym wsparciem dla zespołu Panattoni, który w samej Polsce liczy 587 osób. Firma promuje równe szanse, szanuje różnorodność i wyklucza dyskryminację ze względu na wiek, niepełnosprawność, czy płeć, co widać w strukturach – połowę stanowisk menadżerskich przedsiębiorstwa zajmują kobiety. Panattoni inwestuje w wellbeing i work-life balance swojego zespołu – każde z x biur w Polsce jest odpowiednio zaprojektowane biura, organizowane są webinaria na temat zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym czy udostępniane są platformy benefitowe. Ponadto firma mocno stawia na rozwój, m.in. poprzez szkolenia działowe i indywidualne, czy dofinansowanie studiów i kursów, także językowych. Panattończycy zaś – przy udziale finansowym przedsiębiorstwa –  angażują się we wsparcie organizacji charytatywnych takich jak Unicef czy Instytut Curie.

 Deweloper pomaga na wielu płaszczyznach. Od początku pandemii koronawirusa wspierał medyków oraz zaopatrywał placówki medyczne w potrzebny sprzęt. W obliczu trwającej obecnie na wschodzie wojny firma udostępniła wolne powierzchnie przemysłowe firmom ukraińskim, umożliwiając relokację zasobów, a także dołączyła do akcji #Property4Ukraine. W jej ramach przedstawiciele sektora nieruchomości przekształcili powierzchnie biurowe w miejsca do życia dla uchodźców. Przedsiębiorstwo jest również sponsorem dwóch akademii piłkarskich – BVB im. Łukasza Piszczka, a także Widzewa Łódź.

Naturalnym elementem rozwoju Panattoni jest także wsparcie lokalnych społeczności. Deweloper tworzy niezbędną infrastrukturę drogową w rejonach swoich inwestycji, buduje chodniki, czy stawia przystanki autobusowe. Ponadto prowadzi liczne nasadzenia w miastach, w których działa. Firma reaguje również na inne pilne potrzeby, np. finansując remonty oddziałów szpitali i centrów zdrowia (m.in. w Gdańsku), czy wyposażając gabinet Integracji Sensorycznej w jednej ze szkół podstawowych w Warczu.