Credit Agricole

O banku

Credit Agricole Bank Polska S.A. (Credit Agricole) to bank uniwersalny, który od ponad 20 lat funkcjonuje na polskim rynku. Działamy w obszarze bankowości detalicznej, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), agrobiznesu oraz bankowości korporacyjnej. W naszym banku można korzystać z usług bankowości codziennej (konta, karty, lokaty itp.) i niemal wszystkich rodzajów kredytów. Do dyspozycji klientów są specjaliści od leasingu, faktoringu, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

Nie ograniczamy się tylko do usług finansowych. Proponujemy też wybór ubezpieczeń: komunikacyjnych, majątkowych i życiowych. Mamy doświadczenie na rynku kredytów konsumenckich (Consumer Finance). Nasze kredyty ratalne są dostępne w ponad 12 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a nasze karty dają prawo do zniżek w blisko 10 tys. sklepów i punktów usługowych zrzeszonych w największym w Polsce Klubie Rabatowym.

Nasze usługi i produkty są łatwo dostępne: można z nich korzystać poprzez CA24 eBank lub CA24 Mobile. Mamy także rozbudowaną sieć ponad 400 placówek własnych i partnerskich, w tym 30 placówek bezgotówkowych, 4 centra korporacyjne (w Warszawie, Krakowie z filią w Katowicach, Gdańsku i we Wrocławiu z filią w Poznaniu) oraz zlokalizowane w Warszawie centrum, które obsługuje korporacje międzynarodowe. Działamy w Polsce. Nasza centrala mieści się we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48.

O Grupie Crédit Agricole

Grupa Crédit Agricole znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów. Jest także największym bankiem detalicznym w Europie oraz liderem ubezpieczeń we Francji. Jest obecna w 48 krajach świata i zaspokaja potrzeby finansowe 52 mln klientów. Grupa realizuje unikalny model uniwersalnej bankowości detalicznej zorientowanej na klienta. Opiera się on na współpracy pomiędzy bankami detalicznymi i wzajemnie się uzupełniającymi, wyspecjalizowanymi liniami biznesowymi. Dzięki temu Grupa może zaoferować swoim klientom zależnie od ich potrzeb szeroki wybór produktów oraz usług bankowych i pozabankowych we wszystkich kanałach dystrybucji. Są to: ubezpieczenia, nieruchomości, płatności, zarządzanie aktywami, leasing i faktoring, Consumer Finance oraz bankowość korporacyjna i inwestycyjna. Grupa jest obecna na polskim rynku od 2001 r. Do jej spółek w Polsce należą: Credit Agricole Bank Polska, Credit Agricole Ubezpieczenia (CA Ubezpieczenia), Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) i jego spółki zależne oraz Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Amundi Polska TFI).

O strategii

Strategia 2022 wyznacza kierunki rozwoju naszego banku na najbliższe lata. Jej kluczowe założenia są spójne ze strategią Grupy Crédit Agricole. Fundamentem wszystkich działań w Credit Agricole jest sens istnienia (raison d’être), który brzmi: „Codziennie działamy na rzecz naszych klientów oraz społeczeństwa”. Jednocześnie nieustannie naszym celem strategicznym jest rozwijać rentowną bankowość uniwersalną poprzez aktywne relacje z klientami oraz systematyczne zwiększanie finansowania ich potrzeb.

O podejściu do CSR

Społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) rozumiemy w Crédit Agricole – zgodnie z normą ISO 26 000 – jako wpływ naszych decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie. CSR jest elementem naszej strategii. Działania na rzecz otoczenia ujęliśmy w filarze Social Project – „Ekologiczne i społeczne zaangażowanie na co dzień”. Do naszych strategicznych celów należą:

 1. Rozwijamy „zieloną bankowość”
  • Eko edycje produktów dla klientów indywidualnych
  • Rozwój „green financing” we wszystkich liniach biznesowych
 2. Ograniczamy negatywny wpływ na środowisko
  • Zmniejszenie emisji CO2 oraz zużycia papieru
  • Zaangażowanie w akcje przyjazne środowisku i rozwijające eko świadomość
 3. Budowanie otwartej i różnorodnej organizacji
  • Odświeżenie standardów sprzedaży i nowe rozwiązania dla Klientów niepełnosprawnych
  • Więcej usług finansowych dostępnych dla wszystkich

Podejmujemy wiele inicjatyw, które są realizacją zobowiązań wobec społeczeństwa i środowiska. Działania CSR poddajemy cyklicznemu przeglądowi pod kątem zmieniających się oczekiwań interesariuszy, sytuacji rynkowej oraz wyzwań branżowych. Poprzez nasze działania aktywnie wspieramy też realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Strony naszego banku: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni

Raportu niefinansowy: https://static.credit-agricole.pl/asset/c/a/-/ca-raport-2020-pl_21452.pdf

Strona kampanii edukacyjnej #mniejplastiku: https://www.credit-agricole.pl/mniejplastiku

Strona kampanii edukacyjnej #wyzwanieoszczędzanie: https://wyzwanieoszczedzanie.pl/