Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Strategia biznesowa PSE uwzględnia ideę zrównoważonego rozwoju i CSR, spółka wspiera także realizację globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (The Sustainable Development Goals, SDG). To pokazuje, jak ważne dla PSE jest odpowiedzialne prowadzenie działalności i dbanie o pozytywny wpływ spółki na środowisko naturalne, społeczeństwo i gospodarkę. Spółka została za to doceniona – w 2015,2016 i 2017 roku otrzymała Listki CSR „Polityki”, odpowiednio dwa srebrne i złoty.

PSE od lat doskonalą także sposób raportowania o swojej działalności. W 2018 roku jako pierwsza polska spółka z branży energetycznej opublikowała raport wpływu, w którym zmierzono wpływ spółki na krajową gospodarkę. Raport jest dostępny pod adresem>>>