Volkswagen Poznań

Volkswagen Poznań to cztery zakłady produkcyjne znajdujące się w Poznaniu, Swarzędzu oraz we Wrześni. Głównym obszarem działalności jest produkcja samochodów dostawczych oraz komponentów.

W Poznaniu produkowany jest model VW Caddy 5 i VW T6.1. We Wrześni, najnowszym zakładzie spółki otwartym w 2016 roku, produkowane są wersje modelu VW Crafter ora MAN TGE w tym pojazdy elektryczne. Poznańska odlewnia, dostarcza wysokiej jakości komponenty aluminiowe do fabryk koncernu VW na całym świecie, w tym także do pojazdów elektrycznych takich jak ID.3 czy ID.4.

Volkswagen Poznań z załogą liczącą blisko 9500 osób jest największym pracodawcą w Wielkopolsce. Spółka współpracuje strategicznie z uczelniami wyższymi oraz szkołami branżowymi, w których w klasach patronackich oraz na studiach dualnych kształcą się następne pokolenia specjalistów.

Volkswagen Poznań od wielu już lat z sukcesami realizuje różnorodne programy z zakresu zrównoważonego rozwoju. Kierunek tych działań wyznacza strategia środowiskowa Koncernu Volkswagen, która zakłada osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Wizja neutralnej dla klimatu oraz przyjaznej środowisku produkcji i logistyki realizowana jest poprzez inwestycje w nowoczesne, niskoemisyjne, energooszczędne technologie, maszyny, urządzenia, edukację, współpracę z organizacjami społecznymi i zaangażowanie w projekty prośrodowiskowe. Już dzisiaj wszystkie zakłady produkcyjne zasilane są energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Wśród najbardziej znaczących inicjatyw z zakresu zaangażowania społecznego Spółki wymienić można program „1+1=3” czy nasadzenia lasu węglowego, a także programy edukacyjne jak np. „Dla Błękitnego Nieba”.