Jeronimo Martins Polska

Jeronimo Martins Polska S.A. jest właścicielem sklepów Biedronka – największej sieci detalicznej w Polsce – posiadającej ponad 2900 placówek zlokalizowanych w ponad 1100 miejscowościach. Jest także największym prywatnym pracodawcą w Polsce.

Filary odpowiedzialności korporacyjnej firmy

Promowanie zdrowia poprzez odżywianie: Dążenie do poprawy jakości życia konsumentów poprzez edukację, zamianę postaw żywieniowych i promocję właściwego odżywania. Promowanie zrównoważonej konsumpcji.

Szanowanie środowiska: Efektywne zarządzanie zasobami oraz codzienna dbałość o ochronę środowiska. Dokonywanie odpowiedzialnych zakupów: uwzględnianie kwestii etycznych i środowiskowych w łańcuchach dostaw w celu stopniowej i trwałej poprawy skutków ich działania.

Wspieranie lokalnych społeczności: Poświęcanie uwagi lokalnym społecznościom w celu wspierania spójności społecznej, przerwania cyklu ubóstwa i niedożywienia, podniesienia dobrostanu społeczeństwa.

Wzorowy pracodawca: wspieranie polityki zrównoważonego i konkurencyjnego wynagrodzenia, zdrowego i pełnego wyzwań środowiska pracy, zapewnienie warunków do rozwoju zawodowego i osobistego.

Dowiedz się więcej o społecznej odpowiedzialności Jeronimo Martins Polska