Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. została założona przez czołowe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, w celu zabezpieczania i reprezentowania interesów producentów i importerów produktów w opakowaniach, w związku z nałożoną na przedsiębiorców ustawową (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) odpowiedzialnością finansową za odzysk i recykling opakowań po produktach wprowadzanych na rynek. Obecnie współpracuje z nami ponad 2 000 przedsiębiorców, którzy powierzyli nam swój obowiązek, wpisując się w strategię Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Prowadzimy akcje edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów czy świadomych zakupów, opracowujemy i drukujemy materiały edukacyjne, szkolimy, organizujemy konkursy i happeningi. Wiele z tych działań podejmujemy i organizujemy z naszymi Klientami, dla których projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) coraz częściej stają się skutecznym sposobem realizacji tych obowiązków ciążących na Przedsiębiorcach.

Każdego roku organizujemy dla naszych Klientów seminaria i spotkania, służące wymianie doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących często zmieniających się regulacji prawnych i ich konsekwencji dla polskich Przedsiębiorców. Udzielamy w Polsce licencji na znak towarowy „Zielony Punkt”.

Linki: 

www.rekopol.pl

www.dzienbezsmiecenia.pl

www.dzialajzimpetem.pl