PEPCO

PEPCO to europejska sieć dyskontów założona w Polsce, oferująca odzież, zabawki i produkty dla domu w niskich cenach. Dzisiaj PEPCO to ponad 2000 sklepów kochanych nie tylko przez Polaków, bo mogą cieszyć się nimi klienci spoza naszego kraju, na przykład w Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Estonii, Serbii, Hiszpanii, we Włoszech, na Litwie, Łotwie, Słowacji, i Węgrzech.
Europejska sieć PEPCO zatrudnia ponad 20 000 pracowników, wśród nich ponad 600 w poznańskiej centrali i ponad 1000 w centrach dystrybucji w Polsce i na Węgrzech. W gronie obecnych pracowników nadal są ludzie, którzy w 1999 r. w kilkudziesięcioosobowej grupie zaczynali rozwijać naszą firmę. To między innymi dzięki temu udaje nam się, pomimo skali działania, zachować rodzinną, otwartą atmosferę.

Poprzez swoją działalność staramy się przyczyniać się do poprawy jakości życia pracowników, klientów i lokalnych społeczności oraz chronić naszą planetę. Dlatego doskonalimy różne aspekty naszej działalności i wprowadzamy rozwiązania, które mają na uwadze dobro dzisiejszych i przyszłych pokoleń. Działania z zakresu zrównoważonego rozwoju projektujemy i wdrażamy w ramach trzech kluczowych obszarów naszego oddziaływania: środowiskowego, społecznego oraz zarządczego.

Więcej informacji o firmie: https://pepco.pl/o-nas/