Rhenus Data Office Polska

 

rhenus-logo

 

Rhenus Data Office Polska specjalizuje się w kompleksowej obsłudze dokumentów fizycznych i elektronicznych, zapewniając w ten sposób obsługę pełnego cyklu życia dokumentu. Nasze działania koncentrujemy na usługach takich jak:

  • kancelaria pocztowa
  • skanowanie i indeksacja dokumentów
  • przechowywanie i archiwizacja dokumentów
  • przechowywanie i archiwizacja cyfrowych nośników informacji
  • niszczenie dokumentów i innych nośników informacji.

https://www.youtube.com/watch?v=-2tcmXTf5y4

 

Na 6. Targach CSR

Dudek_EkoaktywniFirma zaprezentuje Ekoaktywni.com – program łączący funkcje komercyjno-lojalizacyjne (zamawianie usług niszczenia dokumentów za pośrednictwem platformy online – zbieranie punktów), różnorodne funkcje ochrony środowiska (oddawanie zbędnych lub przeterminowanych dokumentów do zniszczenia przekłada się na oszczędzanie zasobów leśnych, a zebrane przez zarejestrowanych użytkowników punkty mogą służyć jako cegiełki wspierające programy ochrony dzikich ptaków organizowane i prowadzone przez OTOP), a także funkcje wsparcia osób niepełnosprawnych (na potrzeby akcji organizowanych przez OTOP dotknięci autyzmem podopieczni Fundacji Synapsis w ramach zajęć rehabilitacyjnych wykonują karmniki i budki lęgowe). Akcje specjalne przeprowadzone przy współudziale partnerów to: „Dom dla jerzyka, radość dla dzieci”, obejmująca instalację budek lęgowych dla jerzyków na budynkach szkół oraz „Pomóż kraskom wykarmić pisklęta”, służąca dokarmianiu kraski na Równinie Kurpiowskiej.