Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

 

logo-cwr-png

 

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” to instytucja miejska posiadająca kompleksową i bezpłatną ofertę dla warszawskich rodzin:

 • 9 ognisk wychowawczych dla dzieci (6-18 r.ż.)
 • 6 klubów malucha (0-6 r.ż.)
 • 1 klub seniora
 • projekty edukacyjne, kulturalne i społeczne
 • wakacyjna ogólnodostępna Warszawska Strefa Rodziny
 • specjalistyczne szkolenia dla praktyków
 • działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych
 • promocja wolontariatu wśród osób indywidualnych, instytucji i biznesu.

Instytucja pełni rolę doradczą i ekspercką dla m.st. Warszawy:

 • tworzy i testuje innowacyjne programy miejskie i narzędzia pedagogiczne
 • wypracowuje standardy i dobre praktyki w pracy wychowawczej dla innych placówek
 • prowadzi działania na rzecz integracji organizacji pozarządowych.

Zapraszamy na stronę: www.centrumwspieraniarodzin.pl.

Na 6. Targach CSR

Poprowadzimy Międzysektorowy Punkt Konsultacyjny dla firm i organizacji zainteresowanych realizacją wolontariatów pracowniczych i akcji CSR-owych z warszawskimi organizacjami i placówkami wsparcia dziennego oraz w partnerstwie z m.st. Warszawą.

Odpowiemy na pytania:

 • Jak działa warszawski system pomocy społecznej?
 • Jak szukać rzetelnego partnera do współpracy?
 • Jak współpracować z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi z pożytkiem dla obu stron?
 • Jak konstruować sensowne programy CSR-owe odpowiadające na rzeczywiste potrzeby?
 • Wolontariat akcyjny, krótkoterminowy lub długofalowa współpraca – jak wybrać optymalne rozwiązanie?

Z przyjemnością poznamy również Państwa punkt widzenia i doświadczenia związane z prowadzeniem projektów CSR we współpracy z NGO i administracją publiczną.

Oprócz punktu konsultacyjnego zaprezentuje się również grupa młodych dziennikarzy z naszego projektu medialnego Młodzieżowa.tv.

Młodzież zrealizuje filmowy materiał na temat Targów, ich uczestników i prowadzonych przez Państwa działań CSR. Dlatego, jeśli podejdzie do Państwa nasza ekipa – przywitajcie ich uśmiechem i dajcie się wypytać!

Linki