Bank BGŻ BNP Paribas

 

bgz_bnppb-small

 

Bank BGŻ BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów. Należy do jednych z największych wydawców kart kredytowych w Polsce. Przedsiębiorstwom dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym. Bank kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Misją Banku jest oferowanie w sposób odpowiedzialny nowatorskich rozwiązań finansowych, które pomogą klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę. Bank BGŻ BNP Paribas jest częścią Grupy BNP Paribas.

Na Targach CSR

Zaprezentujemy przegląd naszych kluczowych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • wystawy nt. zmian klimatycznych Climate, The 360° exhibition*,
  • Programu Grantów Lokalnych – model wsparcia działalności społecznej prowadzonej lokalnie przez małe organizacje pozarządowe,
  • działań Fundacji BGŻ BNP Paribas, w tym m.in.: programu stypendialnego Klasa oraz programów Jeżdżę z głową oraz Dream Up,
  • programu wolontariatu pracowniczego Możesz na mnie polegać,
  • inicjatywy Dni CSR.

*Climate, The 360° exhibition

Celem wystawy Climate, The 360° exhibition jest przedstawienie negatywnych skutków zmian klimatu wynikających ze wzrostu emisji gazów cieplarnianych wywołanego działalnością człowieka. W wystawie zawarto wszystkie najistotniejsze kwestie związane z klimatem, które omówiono w kontekście ustaleń 21. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) w Paryżu, w tym najnowsze ustalenia naukowe, symulacje i analizy, które pozwolą lepiej zrozumieć nasz system klimatyczny.

Wystawa realizowana w ramach Climate Initative – Inicjatywy na rzecz klimatu Fondation BNP Paribas – programu wspierającego badania naukowe mające zwiększyć naszą wiedzę na temat wahań klimatycznych i poprawić ocenę ich wpływu na środowisko.

Linki