EKON

 

ekon-logo

 

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” jest przedsiębiorstwem społecznym, prowadzącym od 2003 r. działalność gospodarczą. Wypracowany zysk przeznacza na realizację celów statutowych tj. aktywizację zawodową i tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, przede wszystkim intelektualnie.

Aktualnie EKON zatrudnia ponad 900 osób niepełnosprawnych w ochronie środowiska, handlu i usługach. W partnerstwie ze Stowarzyszeniem przedsiębiorstwa rozwijają obszar odpowiedzialnego biznesu.

EKON jest liderem różnorodności (nagroda Forbes i PwC), członkiem European Platform for Rehabilitation, PION i wielu innych.

dla-niepel_03

Na Targach CSR

Na targach Stowarzyszenie pragnie przedstawić swoją nowatorską i pro-społeczną działalność która obejmuje:

  1. aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym chorujących psychicznie
  2. działania na rzecz ochrony środowiska, w tym edukację ekologiczną
  3. wsparcie podmiotów gospodarki rynkowej w tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

Linki