Deloitte

 

deloitter-logo-targi

 

Deloitte jest wiodącą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Od ponad 25 lat w Polsce, oferuje klientom najwyższej jakości usługi, łącząc wiedzę i zasoby globalnej firmy, obejmujące ponad 210 000 pracowników w 150 krajach, z cennym doświadczeniem specjalistów działających na lokalnych rynkach. W Polsce i w regionie Europy Środkowej usługi z zakresu zrównoważonego rozwoju świadczy kilkudziesięcioosobowy zespół Sustainability Consulting Central Europe Deloitte. Doświadczeni eksperci Deloitte koncentrują swoje działania na transformacji firm i organizacji sektora publicznego tak, by stawiły czoła wyzwaniom społeczno-ekonomicznym. Wspierają klientów w świadomym budowaniu wartości organizacji poprzez proaktywne zarządzanie jej wpływem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Doradzają im przy opracowaniu raportów zintegrowanych i niefinansowych według najlepszych światowych standardów GRI i IIRC. Pomagają również minimalizować negatywny wpływ ryzyk biznesowych i reputacyjnych. Podejście konsultantów Sustainability Consulting Central Europe jest spójne z globalną wizją Deloitte, która skupia się wokół hasła „Making an Impact that matters”.

Origami cranes on blue sky

Deloitte na 6. Targach CSR

Na Targach CSR pokażemy, jak wspieramy firmy w świadomym budowaniu wartości, poprzez proaktywne zarządzanie swoim wpływem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. W szczególności chcemy zaprezentować następujące usługi:

  1. Raportowanie niefinansowe – 1 stycznia 2017 r. raportowanie niefinansowe stanie się obowiązkowe dla ok 300 największych przedsiębiorstw w Polsce. Wychodząc naprzeciw nowym obowiązkom sprawozdawczym, Deloitte nie tylko wspiera firmy w wypełnieniu tego wymogu, ale również pokazuje im, w jaki sposób dzięki zebranym danym mogą bardziej świadomie zarządzać swoimi organizacji, budować ich wartość, angażować pracowników i zwiększać zaufanie klientów i innych interesariuszy.
  2. Mierzenie i raportowanie wpływu – Wypracowana przez Deloitte metodyka SEEDS – Social Economic and Environmental Development Script – jest pierwszą na rynku metodyką, która pozwala przedsiębiorstwom i organizacjom sprawdzić, w jakim stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego w kraju i regionie, w którym funkcjonują (postawa tzw. „patriotyzmu gospodarczego”). Tym samym stanowi praktyczne narzędzie planowania współpracy z władzami oraz innymi interesariuszami np. dostawcami w celu tworzenia wspólnej wartości mierzalnej w pieniądzu.
  3. Gospodarka o obiegu zamkniętym – Ochrona środowiska, rachunek ekonomiczny oraz regulacje narodowe i unijne powodują, że firmy i społeczeństwo muszą przyzwyczaić się do działania i życia w warunkach ograniczonych zasobów i ponownego wykorzystywaniu już raz zużytych materiałów.  Opierająca się na tym założeniu gospodarka o obiegu zamkniętym przewiduje przejście od modelu linearnego opartego na schemacie produkcja – zużycie – wyrzucenie do modelu pętli, w którym odpady, jeśli powstają, stają się surowcem. Gospodarka w obiegu zamkniętym to model gospodarczy, dzięki któremu unijne przedsiębiorstwa mogą osiągać m.in. oszczędności rzędu 600 mld euro, co w przeliczeniu na udział w rocznym obrocie tych firm dałoby 8%. Deloitte pracuje nad rozwiązaniami systemowymi oraz biznesowymi, aby gospodarką o obiegu zamkniętym stała się motorem wzrostu gospodarczego.
  4. Komunikacja oraz świadome zarządzanie reputacją – Świadome komunikowanie swoich działań oraz dialog z interesariuszami mają coraz większe znaczenie dla realizacji strategicznych celów firm. Umożliwiają także lepsze zrozumienia pełnej perspektywy otoczenia, zdefiniowanie potrzeb i oczekiwań, jak również współtworzenie rozwiązań produktowych, usługowych i innowacji. Takie podejście pomaga organizacjom budować reputację i zaufanie, wyróżnić się na rynku, a w rezultacie odnieść sukces.

Linki