Akademia Pedagogiki Specjalnej i The New Answer

 

logo-aps

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) jest najstarszą uczelnią publiczną o profilu pedagogicznym w Polsce. Misją Uczelni  jest przygotowanie studentów dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych, jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk, na rzecz których pracują lub będą pracować.

 

tna-logo-male

 

 

The New Answer

edukacja | współpraca | zmiana | przyszłość

The New Answer to firma tworząca i realizująca profesjonalne projekty edukacyjne, organizująca warsztaty, szkolenia i gry edukacyjne, przeprowadzająca badania i analizy dotyczące dzieci i młodzieży, a także budująca sieci organizacji i instytucji, którym zależy na najwyższej jakości kształcenia. TNA poszukuje nowych odpowiedzi służących zainspirowaniu ludzi i organizacji do tego, aby najlepiej wykorzystywały swój potencjał do pozytywnej zmiany świata.

 

Program Partnerstwa APS

Program Partnerstwa APS to długofalowe przedsięwzięcie zainicjowane w 2016 roku przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i The New Answer. Program Partnerstwa to przestrzeń do tworzenia projektów zaangażowania społecznego Uczelni. Do współpracy w ramach Programu zapraszane są m.in. podmioty administracji publicznej, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa. Zależy nam na wspieraniu placówek edukacyjnych w zakresie wymiany wiedzy, stosowania dobrych praktyk oraz wdrażaniu nowotarskich, międzysektorowych projektów edukacyjnych.

Pierwszymi inicjatywami w ramach Programu Partnerstwa APS są: kurs e-learningowy „Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu” oraz projekty młodzieżowe: Liderzy Akademii Nauk Społecznych (LANS), Szkoła Aktywna Społecznie (SAS), Absolutnie Użyteczne Nauki Społeczne (AUNS).

Kurs e-learningowy „Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu”

Kurs jest nowatorską i unikatową formą doskonalenia kadry pedagogicznej przedszkoli. Przygotowaliśmy 20 interaktywnych wykładów – pokazów ćwiczeń oraz autentycznych, pokazowych zajęć z dziećmi w przedszkolu. Opiekę merytoryczną nad kursem sprawuje prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – prekursorka edukacji matematycznej w przedszkolu, światowa ekspertka z zakresu umysłowego rozwoju dzieci. Przedszkola oraz najaktywniejsi uczestnicy kursu otrzymują dodatkowe świadczenia edukacyjne. Zysk wypracowany ze sprzedaży kursu zostanie przeznaczony na realizację kolejnych projektów edukacyjnych.

 

Liderzy Akademii Nauk Społecznych

W trzydniowych warsztatach z zakresu nauk społecznych oraz rynku pracy, które odbyły się w Warszawie w lutym 2016 r., udział wzięło 75 aktywnych społecznie uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego. Tematem pierwszej edycji projektu był „LANS na społeczność lokalną”. Uczniowie w trakcie spotkań z trenerami i ekspertami mieli możliwość poznania tajników projektowego działania, negocjacji, istoty networkingu, diagnozowania potrzeb społeczności lokalnych oraz marketingu. Każdy z warsztatów został zaplanowany tak, aby pogłębiać kompetencje społeczne i emocjonalne młodzieży, rozwijać kreatywność oraz determinację w dążeniu do wyznaczonych celów.

Partnerzy projektu: Pracownia Inspiracji Kulturalnych, Com.pania, Sensa, Beginning Creative Collaboration Agency, Instytut Spraw Publicznych, Cogito, Studiuje.eu, Radio Kampus, Student.news

Szkoła Aktywna Społecznie

W ramach projektu  odbył się cykl wykładów edukacyjno-motywacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu nauk społecznych, kompetencji społecznych i  emocjonalnych oraz perspektyw zawodowych. Szkoły uczestniczące w programie otrzymały certyfikat „Szkoła Aktywna Społecznie”. W projekcie udział wzięło 1700 uczniów z 14 szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim.

Absolutnie Użyteczne Nauki Społeczne

Projekt ma na celu promowanie nauk społecznych, przeciwdziałanie negatywnej opinii na ich temat w dyskursie społecznym oraz wsparcie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W ramach podejmowanych działań powstały krótkie filmy edukacyjne (m.in. z udziałem Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka), artykuły dotyczące aktualnych trendów rynku pracy, edukacji oraz kompetencji zawodowych. Podejmowane działania dotarły do blisko 6 000 unikalnych odbiorców.

Dodatkowe informacje