Polpharma

 

polpharma-logo

 

Polpharma jest największym polskim producentem leków i liderem polskiego rynku farmaceutycznego. Aktywnie działa na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Zatrudnia około 7500 osób. Posiada 7 zakładów produkcyjnych oraz 7 ośrodków badań i rozwoju. Stworzyła jeden z najnowocześniejszych w Europie ośrodków biotechnologicznych, gdzie prowadzi prace nad lekami bionastępczymi. Zgodnie mottem Ludzie pomagają Ludziom angażuje się w rozwój nauki, edukację i profilaktykę zdrowotną oraz liczne działania społeczne. W 2001 r. powołała Naukową Fundację Polpharmy, która finansuje realizację projektów badawczych w dziedzinie medycyny i farmacji oraz prowadzi program stypendialny dla utalentowanych młodych naukowców.

Na Targach CSR

Na stoisku Polpharmy będą realizowane działania w obszarze edukacji i profilaktyki zdrowotnej, a także bezpłatne badania profilaktyczne w ramach kampanii Ciśnienie na życie oraz Niebieski Pasek. Ciśnienie na Życie to największa polska kampania edukacyjna poświęcona nadciśnieniu tętniczemu. W czasie targów CSR będzie można skorzystać z bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi i wykonać badanie wieku serca. Z kolei celem kampanii Niebieski pasek jest zwrócenie uwagi na profilaktykę stanu przedcukrzycowego. Eksperci kampanii będą wykonywać testy ryzyka stanu przedcukrzycowego i udzielać informacji w tym zakresie.

Innym obszarem aktywności Polpharmy na Targach CSR będzie promocja najlepszych praktyk w Zrównoważonym Łańcuchu Dostaw. Z inicjatywy firmy w godz. 14.15-15.15 odbędzie się debata oksfordzka pt. „Wspierać czy karać? – czyli o podejściu do wrażania standardów CSR w łańcuchu dostaw”. Zostanie również zaprezentowany przewodnik „Dobre Praktyki Dostawców Grupy Polpharma 2016”.

Linki