CSR Consulting

 

500px-kolor

 

CSR Consulting specjalizuje się w strategicznym doradztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Od ponad 10 lat wspiera największe firmy w Polsce w budowaniu pozycji lidera CSR, a istotę tych działań najlepiej oddaje misja firmy: „Inspirujemy naszych klientów do odpowiedzialnych rozwiązań”. CSR Consulting pomaga swoim klientom zrozumieć strategiczny kontekst działań CSR w oparciu o badania i raporty, a także inspiruje do działania poprzez eksperckie fora wymiany wiedzy czy takie projekty, jak „SDGS  w praktyce”, „Barometr CSR” czy „Koalicja rECOnomy”, które w innowacyjny – na polskim rynku – sposób mają pobudzić firmy do wprowadzania nowych, wpisanych w strategię biznesową, rozwiązań w obszarze CSR.

Na Targach CSR

Będziemy inspirować i wytyczać kierunek. Chcemy pokazać, jak do CSR podchodzą liderzy, i jak włączają CSR do strategii biznesowych. Przedstawimy m.in.:

  • SDGS W PRAKTYCE. WARSZTAT I PRZEWODNIK DLA FIRM. Pierwszy w Polsce projekt, którego celem jest wsparcie poszczególnych branż w zrozumieniu i implementacji w praktyce biznesowej Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ.
  • KOALICJĘ NA RZECZ GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO, której jesteśmy współzałożycielem, a której celem jest „edukowanie różnych grupy interesariuszy i praktyczne inspirowanie biznesu do podejmowania innowacyjnych działań zbliżających Polskę do modelu gospodarki obiegu zamkniętego”.
  • BAROMETR CSR. Pierwsze i jedyne w Polsce – przeprowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków – badanie pokazujące ich stosunek do działań i komunikacji CSR prowadzonej przez firmy.

Na naszym stoisku chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i opowiemy np. o tym:

  • Jak rozumiemy innowacje CSR?
  • Jak o kilka lat wyprzedziliśmy GRI wprowadzając do raportowania pozafinansowego analizę istotności?
  • Jak mierzyć skuteczność zaangażowania społecznego i dlaczego jesteśmy jedynym w Polsce partnerem doradczym pomagającym w wykorzystaniu do tego Modelu LBG?
  • Jak to jest, być prawdopodobnie najstarszą firmą strategicznego doradztwa CSR w Polsce?

Będą też niespodzianki!