Fundacja Widzialni

 

fundacja-widzialni-logo

 

Fundacja Widzialni od lat działa na rzecz włączenia cyfrowego i społecznego. Dostrzegamy potrzeby reprezentowane przez różnorodne grupy społeczne. Misją Fundacji jest wyrównywanie szans niezależnie od wieku, niepełnosprawności, wykształcenia, sprzętu, czy oprogramowania, z którego korzystają użytkownicy Sieci. Poprzez szerokie działania dokładamy wszelkich starań, aby skierować uwagę opinii publicznej, administracji państwowej i biznesu na problem dostępności stron internetowych i dokumentów publikowanych w postaci cyfrowej dla osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia cyfrowego.

fundacja-widzialni-foto

Na Targach CSR

 

Naszym celem jest zapewnienie wszystkim obywatelom równego dostępu do informacji publikowanych w postaci cyfrowej, w tym w szczególności stron internetowych i dokumentów PDF. Oba te formaty mają zastosowanie w publikowaniu treści raportów CSR. Dążymy do tego, by prezentowane informacje o działalności społecznej przedstawicieli biznesu były dostępne dla wszystkich użytkowników, również dla osób o specjalnych potrzebach.

W zależności od potrzeb Klienta możemy wykonać audyt dostępności dokumentu PDF, ze wskazaniem napotkanych niezgodności ze standardem WCAG 2.0 oraz możliwości rozwiązania problemów lub na podstawie nadesłanych materiałów stworzyć w pełni dostępny dokument PDF od podstaw. Oba rozwiązania pozwolą na spójną prezentację dokonań CSR firmy, poprzez atrakcyjną wizualnie publikację, która jednocześnie będzie dostępna dla wszystkich odbiorców, z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Nasza oferta to produkty i usługi pozwalające każdej organizacji wdrożyć zasady dostępności oraz zapewnić dostępność informacji cyfrowej dla wszystkich użytkowników Internetu. Wyposażamy naszych Klientów w niezbędne narzędzia, wiedzę i umiejętności ich zastosowania. Dzięki temu są oni w stanie tworzyć produkty i komunikaty wolne od barier, utrudniających dostęp do informacji osobom narażonym na wykluczenie cyfrowe. Takie podejście nie tylko pozwala wypełnić wymogi prawa, obowiązujących standardów lub dobrych praktyk, ale również ma znaczący wpływ na poszerzenie grupy docelowej odbiorców.

Fundacja realizuje swoją misję poprzez organizację licznych projektów. Wraz z Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jesteśmy organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Strona Internetowa bez Barier” adresowanego do jednostek administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz sektora komercyjnego. Jego celem jest propagowanie idei Internetu wolnego od barier i dostępnego dla wszystkich.

Fundacja Widzialni jest także zaangażowana w monitorowanie aktualnego poziomu wdrożeń międzynarodowego standardu WCAG 2.0 (Web Content Accessibility) przez administrację państwową. Poprzez coroczną publikację Raportu Dostępności, jedynego takiego badania w Polsce, prezentujemy postępy poczynione przez jednostki użytku publicznego w zakresie publikowania dostępnych treści w Internecie.

Linki