Fundacja NUTRICIA

 

FundacjaNUTRICIA_logo_CMYK1

 

Fundacja NUTRICIA powstała w 1996 roku. Jej misją jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie.

nutricia-kpacholak__mg_7405

Działania Fundacji skupiają się na trzech obszarach: badaniach naukowych z zakresu żywienia człowieka, edukacji związanej z żywieniem oraz partnerstwie dla zmiany społecznej w obszarze żywienia. Fundacja konsekwentnie realizuje działania na rzecz edukacji związanej z żywieniem, adresowane zarówno do rodziców, opiekunów, jak i środowiska medycznego, mające na celu rozszerzanie wiedzy związanej z żywieniem oraz podnoszenie kompetencji w tym zakresie przez środowisko medyczne. Celem partnerstwa dla zmiany społecznej jest wypracowanie zmian w systemie opieki zdrowotnej nad kobietami ciężarnymi i małymi dziećmi oraz zmiana jakościowa żywienia zbiorowego w żłobkach i przedszkolach.

Na 6. Targach CSR

„1000 pierwszych dni dla zdrowia” – to ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest popularyzacja wiedzy o roli prawidłowego żywienia w trakcie 1000 pierwszych dni życia dziecka wśród kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz rodziców najmłodszych dzieci. To co dziecko je w ciągu 1000 pierwszych dni życia, już od poczęcia, ma fundamentalne znaczenie dla jego zdrowia teraz i w dorosłym życiu. W ramach programu, wraz z koalicją Partnerów, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, prowadzone są liczne działania edukacyjne popularyzujące ideę 1000 pierwszych dni.

„Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” – program skierowany do żłobków i przedszkoli, które w sposób szczególny troszczą się o zdrowe żywienie najmłodszych dzieci. Celem programu jest wzrost świadomości nt. roli prawidłowego żywienia we wczesnym okresie życia. W ramach programu przygotowano wiele praktycznych informacji oraz narzędzi, zarówno dla placówek, jak i rodziców.

Linki