Stowarzyszenie Kongres Kobiet

 

kongreskobiet_logo_poz

 

Misją Kongresu Kobiet jest działanie na rzecz realnej równości kobiet i mężczyzn (równość praw, szans i możliwości), działanie na rzecz uznania godności, autonomii i wolności wszystkich (i kobiet i mężczyzn). Nadrzędnym postulatem Kongresu Kobiet, przyświecającym wszystkim jego działaniom jest budowanie więzi i solidarności wśród ko­biet, opartej na wiedzy o ich ekonomicznym i kulturowym dorobku, na pamięci o ich historycznych dokonaniach i na nadziejach dotyczących równego społeczeństwa przyszłości.

8kk

Na 6. Targach CSR

Stowarzyszenie zaprezentuje:

  • IX Kongres Kobiet w 2017
  • Kongresy Regionalne KK
  • cykle szkoleń (Letnia Akademia Kongresu Kobiet, projekt „Czas na kobiety”)

Linki