Bank Zachodni WBK

 

znak_bzwbk_santander

 

Bank Zachodni WBK to jedna z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. Swoją pozycję zawdzięczamy dynamicznemu rozwojowi, dobrym produktom, innowacyjności, konsekwentnemu budowaniu marki i stałemu dążeniu do perfekcji w relacjach z klientami. Posiadamy 659 oddziałów i 112 placówek partnerskich. Zatrudniamy ponad 11 tysięcy pracowników (stan na 22 sierpnia 2016 r.)

Naszą misją jest wspieranie innych w rozwoju.

Idea odpowiedzialnego biznesu towarzyszy Bankowi Zachodniemu WBK od początku jego istnienia. Pierwotnie nasze działania koncentrowały się głównie na filantropii czy sponsoringu, by stopniowo przeobrażać się w programy zaangażowania społecznego a w końcu objąć wszystkie obszary działania banku. Dziś CSR jest nieodłączną częścią kultury organizacyjnej i elementem naszej strategii, chcemy być bankiem: przyjaznym, rzetelnym i dla Ciebie. Budowanie wartości i wiarygodności banku poprzez działania z szeroko definiowanej społecznej odpowiedzialności biznesu, to dla nas powinność jak i obowiązek. Dostrzegamy potencjał i długofalowe korzyści jakie niesie ze sobą CSR, dzięki niemu możemy identyfikować luki, minimalizować potencjalne ryzyka oraz stwarzać biznesowe możliwości. Ponadto przynależność do jednej z najsilniejszych grup finansowych na świecie, obecnej na kilku kontynentach – Banco Santander – otwiera nam możliwość funkcjonowania w świecie najlepszych praktyk i najwyższych standardów. Nasze zobowiązania gospodarcze, społeczne i środowiskowe obejmują grupy interesariuszy takie jak: klienci, pracownicy, akcjonariusze i dostawcy. W animacji przedstawiamy najważniejsze strategiczne działania, z podziałem na wszystkich naszych interesariuszy:

https://www.youtube.com/watch?v=99qbalVQxls

Jako organizacja odpowiedzialna społecznie chcemy aktywnie włączyć się w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie wspierając i inspirując młode pokolenie, przyszłych liderów. Nasze działania społeczne mają na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wsparcie rozwoju nauki i edukacji oraz działania na rzecz wyrównywania szans.

Za kluczowe uważamy wspieranie edukacji i rozwój nauki, dlatego też uruchomiony został w 2011 roku Santander Universidades, flagowe działanie skierowane do studentów, doktorantów, pracowników naukowych i administracyjnych oraz absolwentów polegająca na współpracy świata biznesu ze światem nauki.

W Banku Zachodnim WBK wierzymy, że edukacja ekonomiczna w szkołach jest inwestycją w przyszłość, a podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów w zakresie ekonomii i finansów może być sposobem na budowanie świadomych postaw obywatelskich. Z dumą podkreślamy, że żaden inny bank w Polsce nie realizuje edukacji ekonomicznej w szkołach na taką skalę jak Bank Zachodni WBK. Liczna i wciąż rosnąca grupa wolontariuszy, od wielu lat angażuje się w kształcenie młodzieży poprzez dzielenie się wiedzą ekspercką i wspieranie nauczycieli, w szczególności prowadzących zajęcia z przedsiębiorczości. Stawiamy na wysoki poziom merytoryczny treści, ale również na innowacyjną i atrakcyjną formę przekazu. Dobrym sposobem jest nauka przez zabawę, a taką funkcję pełnią gry edukacyjne dla różnych grup: Business Zone, Twój Budżet Rodzinny oraz Liderzy Europy.

Prowadzimy również działania na rzecz równych szans, od pięciu lat rozwijamy w banku Program „Obsługa bez barier”, poprzez który chcemy zapewnić wszystkim klientom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, swobodny dostęp do usług bankowych min.: oddziały pozbawione barier architektonicznych, mówiące bankomaty, czy usługę Doradca online dostosowaną do potrzeb klienta posługującego się Polskim Językiem Migowym.

https://www.youtube.com/watch?v=-TxbUECZSv0

Działania banku w obszarze społecznym wspiera Fundacja Banku Zachodniego WBK, która poprzez realizowane programy i projekty aktywnie włącza się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Cyklicznie od 3 lat, wydawany jest Raport CSR Banku Zachodniego WBK, każda tych z publikacji została doceniona w konkursie Raporty Społeczne. Tegoroczny raport został wydany w różnych formach, wszystkie dostępne są na stronie www.bzwbk.pl/raport-csr.

image001

Na Targach CSR

Podczas Targów CSR firma zaprezentuje swoje kluczowe projekty dotyczące edukacji:

  • Santander Universidades – opierający swoje działania się na współpracy świata biznesu ze światem nauki, kierowane do studentów oraz pracowników naukowych.
  • Gry edukacyjne: Bussiness Zone, Twój Budżet Rodzinny, Liderzy Europy – gotowe narzędzia do zabawy i edukacji finansowej.
  • Finansiaki.pl – portal edukacji finansowej, z materiałami dla rodziców, nauczycieli oraz dzieci – w tym już 3 latków.
  • Projekty Fundacji Banku Zachodniego WBK.

Linki