Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

partnerstwo_logo_poziom_male

 

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo) działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Członkowie Partnerstwa chcą wspólnie pracować i przyczyniać się do zmniejszania liczby zabitych i rannych na polskich drogach. Stowarzyszenie jest członkiem Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. W Polsce Partnerstwu patronują Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Bank Światowy.

Na Targach CSR

Zaprezentujemy przegląd naszych kluczowych działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Z jednej strony będą to projekty cykliczne takie jak:

  • Szkolne Kluby Bezpieczeństwa – To projekt dla tych, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo swojego najbliższego otoczenia. Celem przedsięwzięcia jest nie tylko edukowanie, ale przede wszystkim uświadamianie zagrożeń i propagowanie problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród lokalnej społeczności. Członkowie klubów wykorzystują wiedzę z dziedziny wychowania komunikacyjnego w praktycznym działaniu – zarówno na terenie swojej szkoły, jak i poza nią. Kluby mogą między innymi organizować lokalne akcje ulotkowe, happeningi i debaty z przedstawicielami władz czy też monitorować stan bezpieczeństwa wokół swojej szkoły. Obecnie w bazie Partnerstwa zarejestrowanych jest ponad 700 Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa działających na terenie całej Polski.
  • Fundusz Małych Grantów – Biorąc pod uwagę mnogość lokalnych inicjatyw zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz fakt braku wystarczających środków finansowych na przeprowadzenie tych działań, Partnerstwo w ramach posiadanych środków wspiera projekty o charakterze lokalnym. W myśl zasady: „Myśl globalnie, działaj lokalnie” wspomagamy cenne pomysły, które wpływają lokalnie na podniesienie stanu bezpieczeństwa, ale jednocześnie pozwolą na zmianę globalnych statystyk dla naszego kraju. Celem projektu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc małym organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.
  • Program Bezpieczna Flota – Partnerstwo od początku powstania zwraca dużą uwagę na rolę firm w kształtowaniu bezpiecznych postaw u kierowców, którzy poruszają się po drogach samochodami służbowymi. W tym celu stworzony został program Bezpieczna Flota, który dostarcza kompleksowe rozwiązania zarządzania ryzykiem i szkodowością we flotach.
  • Konkurs „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” – Ideą konkursu jest wyróżnienie i uhonorowanie osób, instytucji, organizacji, firm i mediów szczególnie zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Konkurs organizowany jest od siedmiu lat i ma charakter ogólnopolski.

Z drugiej strony gości Targów zapoznamy z działaniami, jakie podejmują nasi partnerzy biznesowi (firmy: ABB, 3M, Opel, Michelin, Renault, Mercedes-Benz, DHL, AXA, SHELL, PZU, Dorel, Tramwaje Warszawskie) w obszarze CSR związanym z promowaniem bezpieczeństwa drogowego.

Planowane działania wystawowe:

  • prezentacja materiałów edukacyjnych,
  • możliwość samodzielnego wykonania gadżetu odblaskowego,
  • rozmowy i inspiracje na temat działań, jakie firmy mogą podejmować w obszarze promowania bezpieczeństwa drogowego.

Linki