Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

 

kibr-logo-small

 

KIBR – odpowiedzialny partner dla biznesu. KIBR jako samorząd zawodowy biegłych rewidentów chce promować idee społecznej odpowiedzialności biznesu i raportowania CSR. Środowisko biegłych rewidentów angażuje się w proces przeniesienia światowych standardów raportowania na polski grunt (KIBR był partnerem na rzecz tłumaczenia standardu GRI G4 na język polski), jak i w działania edukacyjne. KIBR organizuje dla biegłych rewidentów szkolenia i seminaria, współpracuje przy opracowywaniu materiałów edukacyjnych („Poradnik dla Raportujących – Raportowanie niefinansowe”), udostępnia tłumaczenia zagranicznych publikacji, współorganizuje i uczestniczy w konferencjach poświęconych problematyce CSR i raportowaniu.

Na Targach CSR

KIBR zaprasza na swoje stoisko wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poznać bliżej tematy związane ze:

  • zmianami w raportowaniu niefinansowym,
  • edukacją – „świadoma komunikacja” i planowane szkolenia CSR w 2017.

Przeczytaj o pozostałych działaniach KIBR w ramach promowania idei CSR:
Informator – „Krajowa Izba Biegłych Rewidentów odpowiedzialny partner dla biznesu”