Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

 

pps_small

 

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy to organizacja branżowa zrzeszająca producentów mocnych alkoholi. Od 2008 r. prowadzimy działania edukacyjne, których celem jest promowanie odpowiedzialnego spożycia alkoholu, a w sytuacjach w których konsumpcja mogłaby być niebezpieczna dla zdrowia lub życia – całkowitej abstynencji. Związek był m.in. inicjatorem kampanii „Piłeś? Nie jedź!” – skierowanej do kierowców, „Lepszy start dla Twojego dziecka” – edukującej przyszłe mamy czy „Tu się sprawdza dorosłość” – prowadzonej we współpracy z sieciami handlowymi. W cyklu dwuletnim przygotowywany jest raport społeczny ZP PPS.

Na Targach CSR

alkoholzawszeodpowiedzialnieRozpoczęta w 2016 r. kampania „Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie”. Celem kam­pa­nii jest uświa­do­mie­nie
odbior­com, że alko­hol ety­lowy, nie­za­leż­nie od tego w jakim napoju się znaj­duje, zawsze działa na orga­nizm tak samo. Dla­tego nie ma wyjąt­ków od ogra­ni­czeń i zaka­zów w jego spo­ży­wa­niu czy spe­cjal­nej taryfy ulgo­wej. Każdy napój zawie­ra­jący alko­hol trzeba trakto­wać odpo­wie­dzial­nie. W ramach kampanii mie­rzy­li­śmy też postawy i moty­wacje towa­rzy­szące spo­ży­wa­niu róż­nych napo­jów alko­ho­lo­wych. W efek­cie powstał raport Czego Polacy o alko­holu nie wie­dzą, którego wyniki będą dostępne podczas Targów.

Planowane działania wystawowe:

  • stoisko z materiałami
  • zadanie dla gości – uszereguj poprawnie różne napoju wg zawartości czystego alkoholu
  • spotkanie z ekspertem – prawdopodobnie dr Jacek Wasilewski, kulturoznawca, współautor raportu „Czego Polacy nie wiedzą o alkoholu”

Linki