Biuro tłumaczeń Kontekst

 

logo-z-adresem-strony-w-jpg

 

Biuro tłumaczeń Kontekst jest specjalistyczną firmą obsługującą największych klientów działających w Polsce i w Unii Europejskiej. Dostarczamy tłumaczenia we wszystkich językach Europy i Azji w ponad dwustu kombinacjach językowych. Wysoki poziom kwalifikacji pracowników gwarantuje sprawną i terminową obsługę, zapewnianą przez 35-osobowy zespół, w tym liczący 15 pracowników Dział Kontroli Jakości. Wdrożona polityka bezpieczeństwa informacji zapewnia prawidłową ochronę danych klienta. 15 maja 2015 roku biuro tłumaczeń KONTEKST pomyślnie przeszło audyt zgodności z normą PN-EN 15038:2006.

kontekst-zespol

Rocznie dostarczamy naszym klientom ponad 120 000 stron tłumaczeń. Wartościami, którymi nasi pracownicy kierują się na co dzień, są rzetelna praca, szacunek dla współpracowników i klientów oraz stały rozwój.

Na Targach CSR

Biuro tłumaczeń Kontekst od wielu lat realizuje strategie odpowiedzialnego biznesu w dziedzinach takich jak: działalność charytatywna, etyka biznesu, zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych, bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona środowiska. Jednostką odpowiedzialną za wdrożenie strategii CSR jest Dział Współpracy z Klientami z prezesem zarządu na czele.

Do najważniejszych inicjatyw firmy, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich kilku lat należą:

  1. Wsparcie Polskiej Akcji Humanitarnej na zasadach nieodpłatnego tłumaczenia dokumentów wykorzystywanych w bieżących działaniach organizacji. W 2012 z okazji 20-lecia PAH-u Kontekst został odznaczony wyróżnieniem jako jedna z firm najbardziej wspierających działania Polskiej Akcji Humanitarnej. W efekcie współpracy z PAH-em Kontekst został nominowany do konkursu „Dobroczyńca Roku” w kategorii projekt społeczny (w ramach którego zrealizowaliśmy 30 projektów o wartości ponad 13,5 tys. złotych). Dzięki przetłumaczonym przez nas dokumentom, takim jak umowy, upoważnienia, dokumenty rejestracyjne i świadectwa, pracownicy PAH-u przebywający na misjach zagranicznych byli w stanie wykonywać swoją codzienną pracę. Współpraca z PAH-em jest priorytetowym działaniem Kontekstu w sferze CSR realizowanym od 2004 roku.
  2. Akcja pracownicza „Szlachetna Paczka”. Pracownicy Kontekstu przygotowali paczkę dla rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na chorobę obydwojga rodziców. Podopieczni naszej „Szlachetnej Paczki” otrzymali żywność oraz odzież na zimę. Pracownicy naszej firmy bardzo chętnie angażują się w tę akcję.
  3. „Ciuch w ruch” jest kolejną akcją, w którą zaangażowani są pracownicy naszego biura. Jest to inicjatywa o charakterze charytatywno – ekologicznym. W 2015 pracownicy Kontekstu zebrali wiele zużytych ubrań, obuwia, torebek itp. i przekazali je do firmy zajmującej się recyclingiem tekstyliów. Zdobyte w ten sposób koszty zostały przeznaczone na pomoc dzieciom z cukrzycą Znajdującym się pod opieką Fundacji Cukierkowo. Dodatkowo w ramach recyklingu udało nam się ochronić środowisko.
  4. Akcja „Pomagamy Mikołajowi”, w której pracownicy Kontekstu wystąpili jako Mikołajkowie, pomagając dziewczynce, której rodzina przeżywała trudną sytuację finansową oraz nowotwór jednego z jej członków.
  5. Kolejną sferą realizacji CSR są stanowiska kierownicze biura Kontekst. 75% z nich zajmują kobiety. Kontekst wspiera proces rozwoju zawodowego kobiet oraz pomaga obalać stereotypy związane z narzucanymi płci żeńskiej rolami.
  6. Kontekst umożliwia pracę osobom z zagranicy. W efekcie daje to rozwój komunikacji międzykulturowej, pokonywanie uprzedzeń i przełamywanie stereotypów odnoszących się do poszczególnych państw i ich obywateli. Stwarza to także warunki do poznawania innej kultury, tradycji i zwyczajów. Proces ten pomaga uniknąć konfliktów międzynarodowych oraz sprzyja nawiązywaniu przyjaznych relacji pomiędzy poszczególnymi nacjami. Do tej pory w Kontekście pracowało 5 obcokrajowców.
  7. Priorytetem w zarządzaniu kadrą pracowniczą biura jest postawa szacunku, wzajemnego zaufania i tolerancji. Zasady te są również realizowane na co dzień w relacjach pomiędzy pracownikami oraz w kontaktach z dostawcami i klientami.

Linki