Miłosz Marchlewicz

alumni

Udział w edycji 2015 - 2016

Student Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim

Jestem studentem V roku kulturoznawstwa na UG i członkiem koła LeMonada, pracuję także jako specjalista ds. marketingu.
O CSR dowiedziałem się przypadkiem, pisząc esej dot. antropologii biznesu i organizacji, zgłębiałem szczegóły dotyczące anglojęzycznych skrótów pojawiających się w opisach różnych firm. Na IVr. studiów trafiłem na warsztaty organizowane w Gdańsku przez LOB. Poszedłem na nie z przekory, towarzyszącej mi do dziś – na ile CSR to działanie, a na ile listek figowy dla firm. Uznałem wtedy, że jeśli CSR ma być kompleksową polityką organizacji, to nie tylko można, ale i należy wykorzystywać w niej dorobek teoretyczny oraz aparat metodologiczny nauk humanistycznych i społecznych. CSR jest więc dla mnie poletkiem doświadczalnym zastosowania tychże nauk.
W CSR najbardziej interesuje mnie to, jak diagnozować potrzeby interesariuszy i jak działać etycznie.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.