Aktualności Karty Różnorodności

13 maja 2022

DEBATA: Jak dyrektywa work-life balance może wspierać różne pokolenia?

Raport z badania FOB „Opieka rodzinna i praca” pokazuje, że co dziesiąty zatrudniony łączy pracę z obowiązkami wobec dorosłych osób zależnych. Problem dotyczy około 1,7 mln osób. Jak unijna dyrektywa może pomóc pracownikom i pracodawcom w tym obszarze?

10 maja 2022

Siemens Healthineers sygnatariuszem Karty Różnorodności

Firma Siemens Healthineers dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Podpisanie deklaracji jest świadectwem realizacji polityki równego traktowania w przedsiębiorstwie, ale też zobowiązaniem do dalszego budowania kultury zrozumienia i otwartości w organizacji.

6 maja 2022

Global Pluralism Award – wyślij zgłoszenie lub nominuj

Budowanie inkluzywnych społeczeństw wymaga wielkiego wysiłku, a bywa niewystarczająco powszechne i wspierane. Nagroda wyróżnia osoby, organizacje i inne podmioty, które wspierają różnorodność.

5 maja 2022

Wyzwania pracodawców związane z sytuacją w Ukrainie

Forum Odpowiedzialnego Biznesu realizuje projekt badawczy dotyczący wyzwań, które stanęły przed pracodawcami w związku z agresją Rosji na Ukrainę rozpoczętą w lutym 2022 roku. Zapraszamy do badania zarówno osoby pracujące w firmach zatrudniających Ukrainki i Ukraińców, jak i osoby pracujące w firmach, które nie zatrudniają Ukrainek i Ukraińców.

4 maja 2022

#10latKR: Kobiety na rynku pracy [INTERAKTYWNA INFOGRAFIKA]

Pierwszy blok tematyczny w ramach obchodów 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce to KOBIETY. Spojrzenie na kobiety z perspektywy pełnionych ról, funkcji oraz nierówności związanych w płcią, szanse i wyzwania zmiany rzeczywistości w tym zakresie w różnych wymiarach.

4 maja 2022

#DiversityTalks 10: Martyna Borkowska, Anka Majdak, Ada Mrówczyńska

W 10. odcinku Diversity Talks rozmawialiśmy z Martyną Borkowską, Anką Majdak i Adą Mrówczyńską, przedstawicielkami sieci pracowniczych NatWest Group.

29 kwietnia 2022

Europejskie stolice inkluzywności i różnorodności – WYNIKI

29 kwietnia br. podczas wydarzenia towarzyszącego inauguracji Europejskiego Miesiąca Różnorodności 2022 w Brukseli Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu na Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności. Nagrody przyznano miastom w kilku kategoriach.

28 kwietnia 2022

RAPORT: Opieka rodzinna i praca

Polki i Polacy są nadmiernie obciążeni łączeniem pracy opieką. Problem ten dotyczy dwóch trzecich pracujących, zwłaszcza kobiet. Co szósty zatrudniony_a musi z uwagi na opiekę nad bliskimi – dziećmi lub dorosłymi – ograniczyć swoją aktywność zawodową. Szans na odwrócenie negatywnych trendów Forum Odpowiedzialnego Biznesu upatruje w większym zaangażowaniu mężczyzn. Wbrew stereotypom, pełnienie przez nich ról opiekuńczych akceptuje zdecydowana większość społeczeństwa.

28 kwietnia 2022

Fundacja Orange powołała zespół ds. integracji społecznej złożony z ekspertek z Ukrainy

Działania wokół kryzysu humanitarnego, który wywołała rosyjska inwazja na Ukrainę, wymagają trafnej diagnozy wyzwań i sprawnej koordynacji. Fundacja Orange powołała w tym celu zespół ekspercki, w skład którego wchodzą edukatorki z Ukrainy. Doradzają Fundacji w zakresie integracji społecznej i edukacji, w tym edukacji międzykulturowej dzieci i młodzieży m.in. w kontekście przyjazdu do Polski tysięcy uczniów i uczennic z Ukrainy.

27 kwietnia 2022

Inauguracja Europejskiego Miesiąca Różnorodności w Brukseli

W piątek 29 kwietnia w Brukseli odbędzie się uroczysta inauguracja Europejskiego Miesiąca Różnorodności. Całe spotkanie będzie transmitowane on-line – zachęcamy do śledzenia!

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc