Aktualności Karty Różnorodności

25 września 2023

Meetup Diversity Network – Wyzwania pokoleń BB | X | Y | Z | ALFA w miejscu pracy

5.10.2023 o godzinie 17:00 odbędzie się Meetup Diversity Network. Spotkanie zostanie poprowadzone w języku polskim i będzie mieć miejsce w Urzędzie Miasta Sopotu. Ma na celu zsieciowanie samorządu, NGO i biznesu wokół kwestii komunikacji międzypokoleniowej w miejscu pracy.

22 września 2023

Uniwersytet SWPS wprowadza studia podyplomowe w dziedzinie neuroróżnorodności

Uniwersytet SWPS wraz z Fundacja Atypika wprowadzają pionierskie na skalę międzynarodową studia podyplomowe na kierunku „Neuroróżnorodność w miejscu pracy – inkluzywna rekrutacja i zarządzanie”. Zajęcia poprowadzą uznani eksperci i ekspertki w danej dziedzinie, w tym członkinie zespołu FOB. To inicjatywa, która zmienia sposób myślenia o różnorodności w miejscu pracy i podkreśla potencjał osób neuroatypowych. 

18 września 2023

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów laureatem Gryfa Gospodarczego w kategorii Lider Zarządzania Różnorodnością

Jeden z Sygnatariuszy Karty Różnorodności – Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów została wyróżniona w konkursie Pomorskiej Nagrody Gryfa Gospodarczego w kategorii „Lider Zarządzania Różnorodnością”! To już drugi sukces GFKM w przedsięwzięciu organizowanym przez Pomorską Radę Przedsiębiorczości.

15 września 2023

KE proponuje europejską kartę os. z niepełnosprawnościami i uniwersalną kartę parkingową

Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie europejskiej karty osób z niepełnosprawnościami i nową odsłonę europejskiej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami. Mają umożliwić korzystanie ze specjalnych warunków i preferencyjnego traktowania podczas wizyty w innym państwie członkowskim UE.

15 września 2023

Polscy pracownicy lepiej odbierają komunikaty w języku inkluzywnym

Badania polskich pracowników pokazują, że używanie inkluzywnego języka wpływa na lepsze postrzeganie organizacji. Komunikaty te są również odbierane jako bardziej zachęcające. Jednocześnie dla części pracowników cele akcji inkluzywnych są wciąż niezrozumiałe i traktowane jako niesprawiedliwe lub nieuzasadnione. 

29 sierpnia 2023

Dlaczego kobiety powinny pracować w inżynierii?

Algieria, Bangladesz, Maroko i Polska są krajami z największą liczbą absolwentek studiów inżynierskich. Według UNESCO w naszym kraju ponad 42% wszystkich osób, które ukończyły kierunki inżynieryjne to kobiety. Dlaczego zatem w Polsce tak niewiele z nich jest aktywnych zawodowo w inżynierii?

24 sierpnia 2023

ONZ informuje o uprzedzeniach względem kobiet

Raport Gender Social Norms Index (GSNI) opracowany przez Human Development Reports (ONZ) prezentuje globalny stan norm społecznych związanych z płcią. Zważając na wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet, twórcy badania dzielą się wnioskami na temat wciąż podtrzymywanych uprzedzeń i udzielają rekomendacji na rzecz równości płci.

22 sierpnia 2023

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn wyjaśnia pojęcie przemocy ekonomicznej

EIGE opublikowało analizę tematyczną dotyczącą przemocy ekonomicznej na tle płciowym. Autorzy publikacji wyjaśniają, czym jest ta forma przemocy, w jaki sposób się objawia, i jak jej przeciwdziałać.

21 sierpnia 2023

Konkurs „Krakowski Pracodawca Roku 2022” rozpoczęty! Trwa nabór zgłoszeń

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął tegoroczną edycję konkursu „Krakowski Pracodawca Roku 2022”. Jego celem jest wyróżnienie krakowskich pracodawców, tworzących pozytywny wizerunek Miasta Krakowa, którym udało się zbudować mądrą politykę zatrudnienia, otwartą na potrzeby osób zatrudnionych.

21 sierpnia 2023

GSK z nowymi benefitami dla pracowników i ich rodzin

Firma GSK rozszerzyła swój program wsparcia pracowników i ich rodzin o dodatkowe, pełnopłatne urlopy rodzicielskie oraz urlop na opiekę nad chorym bliskim. Sorzystać z nich mogą osoby będące w każdym typie rodziny i związku. Wymiar nowych benefitów urlopowych wykracza poza rozwiązania wymagane przez polskie prawo pracy.

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc