O programie

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg,  Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Karta jest zobowiązaniem podpisywanym przez pracodawców, którzy decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

O Karcie Różnorodności

Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

Opiekun Karty Różnorodności: Orange Polska

Sygnatariusz wspierający Kartę Różnorodności: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Philip Morris Polska

Zapoznaj się z treścią Karty Różnorodności »

Historia

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainicjowało proces powstania polskiej wersji Karty Różnorodności (ang. Diversity Charter) we wrześniu 2011 roku wspólnie z ówczesnymi partnerami strategicznymi – firmami: Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L’Oréal Polska, Orange Polska, Provident Polska, PwC, Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Unilever oraz Nutricia.

Treść polskiej Karty powstała w procesie dialogu z przedstawicielami i przedstawicielkami biznesu oraz organizacji i instytucji reprezentujących interesy różnych grup społecznych narażonych na dyskryminację. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Kampanii Przeciw Homofobii, Fundacji Feminoteka, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Poznaj genezę projektu w Polsce »

Zobacz kamienie milowe polskiej Karty Różnorodności »

Zachęcamy do śledzenia Karty Różnorodności w naszych kanałach: