Historia Karty Różnorodności

Geneza

Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała podczas spotkania przedstawicieli_ek firm z francuskim kapitałem w maju 2011 r. Wówczas dokument ten istniał już m.in. we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Niemczech, Szwecji, Belgii, Irlandii, Finlandii, Estonii oraz w Luksemburgu. Obecnie Karty Różnorodności działają w 26 krajach Unii Europejskiej.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainicjowało proces powstania polskiej wersji Karty Różnorodności  (ang. Diversity Charter) we wrześniu 2011 r. wspólnie z ówczesnymi partnerami strategicznymi – firmami Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L’Oreal Polska, Orange Polska, Provident Polska, PwC, Totalizator Sportowy sp. z o.o., Unilever oraz Nutricia.

W wyniku spotkań, w których wzięły udział przedstawicielki i przedstawiciele firm, organizacji oraz instytucji reprezentujących interesy różnych grup społecznych narażonych na dyskryminację sformułowana została treść Karty. Spotkania odbywały się od września do grudnia 2011 roku. Uczestniczyły i uczestniczyli w nich m.in.: Krystyna Mrugalska z Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Tomasz Szypuła z Kampanii Przeciw Homofobii, Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka, Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Magdalena Gryszko z Biura Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Polska wersja Karty Różnorodności dostępna jest tutaj.

5 lat Karty Różnorodności w Polsce.

14 lutego 2012 – Konferencja inaugurująca Kartę Różnorodności

Karta Różnorodności została uroczyście zainaugurowana 14 lutego 2012 r. podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie zorganizowanej przez Biuro Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dokument został podpisany przez przedstawicieli_ki 14 firm – inicjatorów Karty w Polsce: Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa TP, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L’Oreal Polska, Nutricia, Provident Polska S.A., PwC, Totalizator Sportowy sp. z o.o. oraz Unilever. Partnerem konferencji była Grupa Orbis. Opiekunem Karty Różnorodności w Polsce w 2012 r. była Grupa TP.

2013 – Polska Karta Różnorodności. Rok doświadczeń, rok wyzwań

Rok po inauguracji Karty Różnorodności w Polsce do inicjatywy przystąpiły kolejne firmy. Podczas seminarium „Polska Karta Różnorodności – rok doświadczeń, rok wyzwań” przedstawiciele biznesu, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych wymienili swoje doświadczenia związane z tematem różnorodności w miejscu pracy. Kartę Różnorodności uroczyście podpisali przedstawiciele i przedstawicielki firm: Bank BPH, CEMEX Polska Sp. z o.o., KPMG, PGNiG oraz Polska Telefonia Cyfrowa.  Organizatorami wydarzenia było Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Rzecznik Praw Obywatelskich.

High Level Event „Diversity managment for inclusive growth”

17 października 2013 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie wysokiego szczebla „Zarządzanie różnorodnością na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” (High Level Event „Diversity Management for Inclusive Growth”). Spotkanie zostało zorganizowane przez Komisję Europejską, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. W konferencji wzięło udział 100 przedstawicieli świata biznesu, instytucji publicznych i pozarządowych z Polski i Europy. Podczas uroczystości w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności powitaliśmy cztery nowe firmy: Carrefour Polska, EDF Polska, Grupa Saint-Gobain oraz Siemens.