Historia Karty Różnorodności

Geneza

Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała podczas spotkania przedstawicieli/lek firm z francuskim kapitałem w maju 2011 r.  Wówczas dokument ten istniał już m.in. we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Niemczech, Szwecji, Belgii, Irlandii, Finlandii, Estonii oraz w Luksemburgu. Teraz Karta działa w 17 krajach Unii Europejskiej (stan na 15.02.2017r.).

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainicjowało proces powstania polskiej wersji Karty Różnorodności  (ang. Diversity Charter) we wrześniu 2011 roku wspólnie z ówczesnymi partnerami strategicznymi – firmami Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L’Oreal Polska, Orange Polska, Provident Polska, PwC, Totalizator Sportowy sp. z o.o., Unilever oraz Nutricia.

W wyniku spotkań, w których wzięły udział przedstawicielki i przedstawiciele firm oraz organizacji i instytucji reprezentujących interesy różnych grup społecznych narażonych na dyskryminację sformułowana została treść Karty. Spotkania odbywały się od września do grudnia 2011 roku. W spotkaniach uczestniczyli: Krystyna Mrugalska z Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Tomasz Szypuła z Kampanii Przeciw Homofobii, Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka, Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Magdalena Gryszko z Biura Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Treść polskiej wersji Karty stworzona została jest  poprzez konsultacje z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji reprezentujących interesy różnych grup społecznych narażonych na dyskryminację, administracji publicznej oraz biznesu.

W wyniku konsultacji powstał dokument polskiej wersji Karty Różnorodności dostępny tutaj.

5 lat Karty Różnorodności w Polsce.

14 lutego 2012 – Konferencja inaugurująca Kartę Różnorodności

14 lutego 2012 roku podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie zorganizowanej przez Biuro Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu została uroczyście zainaugurowana Karta Różnorodności w Polsce. Dokument został podpisany przez przedstawicieli i przedstawicielki 14 firm – inicjatorów Karty w Polsce. Inicjatorzy Karty Różnorodności w Polsce: Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa TP, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L’Oreal Polska, Nutricia, Provident Polska S.A., PwC, Totalizator Sportowy sp. z o.o. oraz Unilever. Partnerem konferencji była Grupa Orbis. Opiekun Karty Różnorodności w Polsce w 2012 roku to Grupa TP.

2013 – Polska Karta Różnorodności. Rok doświadczeń, rok wyzwań.

Rok po inauguracji Karty Różnorodności w Polsce do inicjatywy przystąpiły kolejne firmy. Podczas seminarium „Polska Karta Różnorodności – rok doświadczeń, rok wyzwań” przedstawiciele biznesu, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych wymienili swoje doświadczenia związane z tematem różnorodności w miejscu pracy. Organizatorami wydarzenia było Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Rzecznik Praw Obywatelskich. Podczas seminarium Kartę Różnorodności uroczyście podpisali przedstawiciele i przedstawicielki firm Bank BPH, CEMEX Polska Sp. z o.o., KPMG, PGNiG oraz Polska Telefonia Cyfrowa.

High Level Event „Diversity managment for inclusive growth”

17 października 2013 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie wysokiego szczebla „Zarządzanie różnorodnością na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” (High Level Event „Diversity Management for Inclusive Growth”). Spotkanie zostało zorganizowane przez Komisję Europejską, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. W konferencji wzięło udział 100 przedstawicieli świata biznesu, instytucji publicznych i pozarządowych z Polski i Europy. Podczas uroczystości w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności powitaliśmy 4 nowe firmy: Carrefour Polska, EDF Polska, Grupa Saint-Gobain oraz Siemens.