banner

Zgłoś swój udział

Diversity IN Check – lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji to pierwsza w Polsce, wiarygodna i corocznie weryfikowana, lista organizacji wykazujących się dojrzałością w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych) organizacji.

Korzyści

 • Indywidualne sprawdzenie poziomu dojrzałości organizacji w zakresie D&I.
 • Indywidualny raport podsumowujący wyniki organizacji w każdym z punktowanych obszarów badania na tle innych organizacji.
 • Możliwość zakwalifikowania się do „Diversity IN Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce” pod warunkiem osiągnięcia minimalnej wymaganej liczby punktów.
 • Możliwość wykorzystania w komunikacji własnej tytułu Uczestnika Diversity In Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce
 • Możliwość posługiwania się identyfikacją wizualną Uczestników Projektu do czasu kolejnej edycji Projektu.

Zgłoszenie do 2. edycji badania Diversity IN Check

Wypełnienie zgłoszenia jest konieczne do otrzymania indywidualnego linku do kwestionariusza Badania i jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu projektu.

 • Dane firmy

 • Numer Identyfikacji Podatkowej, niezbędny do wystawienia faktury
 • Osoba wypełniająca formularz, kontaktowa w sprawie podpisania umowy

 • Poprzez ten adres będziemy się z Tobą kontaktować. Na ten adres zostanie automatycznie przesłane potwierdzenie wysłania zgłoszenia.
 • Dane do faktury

 • Prosimy o podanie danych do faktury jeśli są inne niż podane dane adresowe firmy.

  Wypełnij jeśli Twoja organizacja/firma nie jest zwolniona z opłaty zgodnie z regulaminem.

 • Przetwarzanie danych i przesyłanie informacji

 • Dzięki tej zgodzie możemy przesyłać Ci informacje drogą mailową.