banner

Zgłoś swój udział

Diversity IN Check – lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji to pierwsza w Polsce, wiarygodna i corocznie weryfikowana, lista organizacji wykazujących się dojrzałością w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych) organizacji.

Korzyści

 • Indywidualne sprawdzenie poziomu dojrzałości organizacji w zakresie D&I.
 • Indywidualny raport podsumowujący wyniki organizacji w każdym z punktowanych obszarów badania na tle innych organizacji.
 • Możliwość zakwalifikowania się do “Diversity IN Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce” pod warunkiem osiągnięcia minimalnej wymaganej liczby punktów.
 • Możliwość wykorzystania w komunikacji własnej tytułu Uczestnika Diversity In Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce
 • Możliwość posługiwania się identyfikacją wizualną Uczestników Projektu do czasu kolejnej edycji Projektu.

Zgłoszenie

Wypełnienie zgłoszenia jest konieczne do otrzymania indywidualnego linku do kwestionariusza Badania i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Projektu.

 • Dane firmy

 • Numer Identyfikacji Podatkowej, niezbędny do wystawienia faktury
 • Osoba wypełniająca formularz, kontaktowa w sprawie podpisania umowy

 • Poprzez ten adres będziemy się z Tobą kontaktować. Na ten adres zostanie automatycznie przesłane potwierdzenie wysłania zgłoszenia.
 • Dane do faktury

 • Prosimy o podanie danych do faktury jeśli są inne niż podane dane adresowe firmy.

  Wypełnij jeśli Twoja organizacja/firma nie jest zwolniona z opłaty zgodnie z regulaminem.

 • Przetwarzanie danych i przesyłanie informacji

 • Dzięki tej zgodzie możemy przesyłać Ci informacje drogą mailową.