banner

Zgłoś swój udział

Diversity IN Check – lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji to pierwsza w Polsce, wiarygodna i corocznie weryfikowana, lista organizacji wykazujących się dojrzałością w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych) organizacji.

Korzyści

  • Indywidualne sprawdzenie poziomu dojrzałości organizacji w zakresie D&I.
  • Indywidualny raport podsumowujący wyniki organizacji w każdym z punktowanych obszarów badania na tle innych organizacji.
  • Możliwość zakwalifikowania się do „Diversity IN Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce” pod warunkiem osiągnięcia minimalnej wymaganej liczby punktów.
  • Możliwość wykorzystania w komunikacji własnej tytułu Uczestnika Diversity In Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce
  • Możliwość posługiwania się identyfikacją wizualną Uczestników Projektu do czasu kolejnej edycji Projektu.

Zgłoszenie

Wypełnienie zgłoszenia jest konieczne do otrzymania indywidualnego linku do kwestionariusza Badania i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Projektu.