banner

Zgłoś swój udział

W styczniu 2023 r. rozpoczniemy 3. edycję badania Diversity IN Check. Jeśli chcesz, aby twoja firma/organizacja wzięła udział w badaniu, wypełnij formularz poniżej i bądź na bieżąco!

Diversity IN Check – lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji to pierwsza w Polsce, wiarygodna i corocznie weryfikowana, lista organizacji wykazujących się dojrzałością w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych) organizacji.

„Diversity IN Check – lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji” to zastrzeżony znak towarowy.

Korzyści

  • Indywidualne sprawdzenie poziomu dojrzałości organizacji w zakresie D&I.
  • Indywidualny raport podsumowujący wyniki organizacji w każdym z punktowanych obszarów badania na tle innych organizacji.
  • Możliwość zakwalifikowania się do „Diversity IN Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce” pod warunkiem osiągnięcia minimalnej wymaganej liczby punktów.
  • Możliwość wykorzystania w komunikacji własnej tytułu Uczestnika Diversity In Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce
  • Możliwość posługiwania się identyfikacją wizualną Uczestników Projektu do czasu kolejnej edycji Projektu.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w 3. edycji badania Diversity IN Check

Zgłoszenie chęci nie skutkuje obowiązkiem późniejszego wzięcia udziału w badaniu – będzie możliwość wycofania się.

  • Poprzez ten adres będziemy się z Tobą kontaktować. Na ten adres zostanie automatycznie przesłane potwierdzenie wysłania zgłoszenia.
  • Przetwarzanie danych i przesyłanie informacji

  • Dzięki tej zgodzie możemy przesyłać Ci informacje drogą mailową.