banner

4. edycja badania Diversity IN Check

4. edycja badania Diversity IN Check ruszy w dniu 10 stycznia 2024 roku. Wyniki zostaną opublikowane w drugiej połowie maja 2024 roku podczas Gali finałowej Miesiąca Różnorodności.

Zapoznaj się z regulaminem badania i zgłoś się do badania poprzez formularz.

Badanie trwa do 10 marca 2024 roku.

O Diversity IN Check

Zarządzanie różnorodnością, inkluzja w organizacji i dążenie do osiągnięcia spójności społecznej to aspekty, których znaczenie i rola, obok kwestii środowiskowych wciąż rosną. Doświadczenie pandemii i wyzwania współczesnej rzeczywistości pokazują, że dobrze wykorzystany (zarządzany) potencjał różnorodności (diversity) i inkluzji (inclusion) wzmacnia innowacje, przyczynia się do lepszych wyników finansowych, a zarazem budowania spójności społecznej.

Diversity IN Check to narzędzie umożliwiające diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych) organizacji.

Diversity IN Check składa się z dwóch elementów

Badania

Badanie poziomu dojrzałości organizacji/firmy w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej organizacji.

Listy

Publiczna lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce. Lista tworzona jest na podstawie wyników badania firm/organizacji, które uzyskają określony poziom dojrzałości. W 2024 roku organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia odrębnych list dla organizacji mikro i małych oraz średnich i dużych. Trzecią listę ogłosiliśmy 25 maja br. podczas obchodów Miesiąca Różnorodności. Lista z 3. edycji badania dostępna jest tutaj »

Badanie

Badanie realizowane jest w oparciu o kwestionariusz udostępniany zainteresowanym pracodawcom po podpisaniu umowy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu – właścicielem badania.

Kwestionariusz badania oparty jest na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in.:

 • Sustainable Development Goals
 • ISO 26000 i ISO 30415
 • GRI Standards
 • wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych
 • ISO 30415:2021Human resource management — Diversity and Inclusion

Pytania w kwestionariuszu Diversity IN Check podzielone są na pięć obszarów tematycznych:

 • Podstawy zarządzania
 • Programy i działania
 • Budowanie zaangażowania
 • Wskaźniki rezultatów
 • Produkty i usługi

Lista

Warunkiem zakwalifikowania się do Diversity IN Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce jest uzyskanie określonej liczby punktów w badaniu.  W 2024 roku organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia odrębnych list dla organizacji mikro i małych oraz średnich i dużych.

Organizatorem Diversity IN Check jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce. To najdłużej działająca, od 2000 roku, i największa organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nadzór nad kwestiami merytorycznymi i poprawnością procesu weryfikacji sprawuje Rada Ekspertek i Ekspertów.

Dlaczego warto?

Każdy z podmiotów uczestniczących w Diversity IN Check

 • Zyskuje wiedzę na temat stopnia dojrzałości własnej firmy/organizacji w zakresie zarządzania różnorodnością oraz budowania włączających organizacji w porównaniu do innych organizacji uczestniczących w badaniu w postaci indywidualnego raportu/prezentacji
 • Zyskuje możliwość zaprezentowania firmy w mediach Karty Różnorodności (tekst, audio, wideo) i/lub publikacji FOB poświęconej wynikom
 • Promuje własną organizację jako odpowiedzialnego pracodawcę oraz wspiera upowszechnianie zarządzania różnorodnością, budowanie włączających organizacji w Polsce poprzez dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami, tym samym przyczyniając się do większej spójności społecznej.
 • Ma możliwość zakwalifikowania się do Diversity IN Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce pod warunkiem osiągnięcia minimalnej wymaganej liczby punktów. Zakwalifikowanie się na Listę potwierdzone zostanie certyfikatem

Po zakwalifikowaniu się do Diversity IN Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce otrzymuje możliwość wykorzystania w komunikacji własnej tytułu Uczestnika Diversity In Check oraz posługiwania się identyfikacją wizualną Uczestników Projektu do czasu kolejnej edycji Projektu.

Suplement dla branży kreatywnej

W połowie 2023 roku przeprowadziliśmy badania pilotażowe Diversity IN Check Creative. Jego celem było wypracowanie narzędzia umożliwiającego zbadanie poziomu dojrzałości firm z sektora kreatywnego, które na co dzień tworzą narrację o otaczającym nas świecie. Efektem pilotażu jest wprowadzenie suplementu dla branży kreatywnej, umożliwienie udziału mikroprzedsiębiorstwom oraz wprowadzenie piątego obszaru analizy – „Produkty i usługi”. 

Pomysł na stworzenie narzędzia skierowanego właśnie do sektora kreatywnego zrodził się z przekonania, że potrzebne są lepsze opowieści nie tylko o środowisku, o czym pisze profesor Marcin Napiórkowski, ale też o różnorodności i włączaniu. Narracje kształtują publiczną rozmowę o DEI. Mogą wspierać różnorodność lub umacniać stereotypy, nieświadome przekonania, a nawet uprzedzenia.

Pilotaż badania pozwolił wypracować narzędzie, które może w tym wspierać branżę kreatywną, zarówno w odniesieniu do miejsca pracy, jak i w tworzonych przez nią usługach i produktach. Badanie jest obecnie realizowane jako suplement do 4. edycji badania Diversity IN Check.

Realizację badania pilotażowego wspierało grono partnerów: PBS, Philip Morris Polska, NatWest, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i patronów: Liberté!, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, PRoto.pl

Partnerzy pilotażu badania Diversity IN Check Creative:

Korzyści

 • Indywidualne sprawdzenie poziomu dojrzałości organizacji w zakresie D&I.
 • Indywidualny raport podsumowujący wyniki organizacji w każdym z punktowanych obszarów badania na tle innych organizacji.
 • Możliwość zakwalifikowania się do „Diversity IN Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce” pod warunkiem osiągnięcia minimalnej wymaganej liczby punktów.
 • Możliwość wykorzystania w komunikacji własnej tytułu Uczestnika Diversity In Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce
 • Możliwość posługiwania się identyfikacją wizualną Uczestników Projektu do czasu kolejnej edycji Projektu.

„Diversity IN Check – lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji” to zastrzeżony znak towarowy.