Karta Różnorodności w krajach Europejskich

Karta Różnorodności w Europie to sieć krajowych i regionalnych organizacji, skupionych w ramach Platformy Kart Różnorodności przy Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów. Obecnie Karty Różnorodności funkcjonują w 26 krajach Europy.