banner

Rada ekspertek i ekspertów

Karolina Andrian

Założycielka i prezeska Fundacji Share The Care, współwłaścicielka firmy Femmeritum. Działa dla równouprawnienia płci, bo wierzy, że jest to klucz do lepszego świata. Ekspertka w zakresie budowania rozwiązań work-family balance w organizacjach. Współprowadzi podcast Fundacji „Wspólne Dzieci = Wspólne obowiązki”, prowadzi dział #SiłaKobiet w miesięczniku Personel i Zarządzanie. Absolwentka amerykańskiego programu Vital Voices Grow 2018.

Barbara Fabisiak

Kierownik Projektów, PBS. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Socjologia. Posiada 10-letnie doświadczenie w realizacji badań marketingowych i społecznych. Uczestniczyła m.in. w realizacji projektów dotyczących równości szans płci, sytuacji osób z niepełnosprawnościami, zjawiska molestowania oraz molestowania seksualnego.

Ewa Lisowska

Profesor SGH, pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego. Prowadzi badania dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy, finansowej niezależności kobiet, motywacji do zakładania własnych firm. Wykłada zagadnienia związane z równością kobiet i mężczyzn w społeczeństwie oraz gender i ekonomią. Jedna z założycielek Międzynarodowego Forum Kobiet – stowarzyszenia właścicielek i menedżerek firm; jego prezeska w latach 1993-2006. Redaguje czasopismo „Kobieta i Biznes” ukazujące się od 1993 r. w polskiej i angielskiej wersji językowej. W latach 2004-2008 kierowała zespołem ekspertek i ekspertów opracowujących Gender Index – wskaźnik równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, a w latach 2011-2012 – badaniami w administracji rządowej w ramach projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”. Autorka książek Kobiecy styl zarządzania (2009) i Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie (2010).

Paweł Młyński

Prezes Zarządu Fundacji Replika, wydawcy jedynego czasopisma LGBTQIA w Polsce. Będąc wyoutowanym gejem z powodzeniem łączy działalność aktywistyczną z działalnością biznesową. Od kilkunastu lat doradza największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom. Współzałożyciel i partner w firmie doradczej Gekko advisoryNOW. Wcześniej pracował m.in. w KPMG oraz PwC. Ekspert w zakresie zarządzania organizacjami, optymalizacji procesów, transformacji, zarządzania efektywnością. Realizował z sukcesem złożone projekty strategiczne, optymalizacyjne i restrukturyzacyjne.

Zofia Mockałło

Psycholożka, badaczka. Pracuje w Pracowni Psychologii Społecznej CIOP-PIB. Członkini grupy eksperckiej „Wellbeing and work” przy europejskiej sieci PEROSH. Członkini komitetów naukowych serii międzynarodowej konferencji „Wellbeing at Work”. W pracy zawodowej zajmuje się badaniem dobrostanu pracowników – jego źródeł, czynników współwystępujących i efektów. Interesuje się zwłaszcza rolą zasobów społecznych i osobistych, innowacyjnością oraz zmianami zachodzącymi w świecie pracy. Zaangażowana w projekty badawcze poświęcone wspomaganiu pracowników starszych stażem w utrzymaniu zdolności do pracy i funkcjonowaniu w zautomatyzowanych przedsiębiorstwach, a także dotyczące równości płci na rynku pracy.

Paweł Panczyj

Managing Director Strategy & Partnerships, ABSL. Ekspert w zakresie wyboru lokalizacji dla projektów inwestycyjnych. Reprezentował zarówno sektor publiczny (Miasto Wroclaw), jak również inwestorów biznesowych w procesie negocjacji dotyczących wyboru lokalizacji projektów. Pełnił funkcję Eksperta Ernst & Young. Przez wiele lat był odpowiedzialny za wsparcie inwestorów w realizacji projektów inwestycyjnych po podjęciu decyzji lokalizacyjnej, nadzór nad procesem legislacyjnym w zakresie rejestracji firm i udzielania wsparcia na poziomie krajowym i lokalnym, doradztwo w procesie inwestycyjnym w zakresie udzielania lokalnych pozwoleń związanych z inwestycją, wsparcie w procesie ubiegania się o przywileje specjalnej strefy ekonomicznej. Związany z ABSL od początku powstania Stowarzyszenia. Pełnił kolejno funkcję Doradcy Zarządu, Dyrektora Zarządzającego, Dyrektora ds. rozwoju strategii i biznesu, a obecnie zasiada w Zarządzie ABSL na stanowisku Managing Director Strategy & Partnerships.

Irena Pichola

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od 1 maja 2015 jest szefem zespołu Deloitte ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej (Sustainability Consulting, Deloitte Central Europe). Irena Pichola w propagowanie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu jest zaangażowana od 15 lat. Przez ostatnie 8 lat zajmowała stanowisko Lidera zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PwC. Pracowała z największymi firmami w Polsce, realizując ponad 300 projektów z obszaru zrównoważonego rozwoju i CSR. Jest doradcą Rządu RP w zakresie zrównoważonego rozwoju, zasiada również w licznych radach, m.in. w Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Ministrze Gospodarki. Od ponad 10 lat jest Wiceprezesem Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W Polsce była inicjatorem wielu projektów wpływających na budowanie rozumienia zrównoważonego rozwoju i CSR, m.in. tworząc wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska platformę dialogu i współpracy z biznesem wokół projektu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. Razem z Akademią Leona Koźmińskiego zainicjowała pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Od lat bierze udział w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych organizacji Global Reporting Initiative (GRI), World Business Council of Sustainable Development (WBCSD) czy CSR Europe, skąd czerpie inspirację do pracy z klientami i edukacji rynku.

Agata Robińska

Prezeska fundacji TAKpełnosprawni, która promuje kompleksowe podejście do zatrudniania i włączania osób z niepełnosprawnościami w polskich firmach, od lat działająca w obszarze CSR oraz różnorodności i włączania (D&I). Zwolenniczka dzielenia się skutecznymi rozwiązaniami z innych krajów i przenoszenia ich na grunt polski. Autorka raportu Pracodawca na TAK, który popularyzuje kompleksowe podejście do zarządzania tematem różnorodności pod kątem sprawności oraz zawiera wiele dobrych praktyk oraz wskazówek i inspiracji zarówno dla pracodawców, jak i osób z niepełnosprawnościami. Posiadaczka prestiżowego tytułu Certified Diversity Professional (CDP)®. Prowadzona przez nią fundacja jest jedynym reprezentantem na Polskę międzynarodowej organizacji ILO Global Business and Disability Network.