banner

Rada ekspertek i ekspertów

Karolina Andrian

Założycielka i prezeska Fundacji Share The Care, współwłaścicielka firmy Femmeritum. Działa dla równouprawnienia płci, bo wierzy, że jest to klucz do lepszego świata. Ekspertka w zakresie budowania rozwiązań work-family balance w organizacjach. Współprowadzi podcast Fundacji „Wspólne Dzieci = Wspólne obowiązki”, prowadzi dział #SiłaKobiet w miesięczniku Personel i Zarządzanie. Absolwentka amerykańskiego programu Vital Voices Grow 2018.

Barbara Fabisiak

Kierownik Projektów, PBS. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Socjologia. Posiada 10-letnie doświadczenie w realizacji badań marketingowych i społecznych. Uczestniczyła m.in. w realizacji projektów dotyczących równości szans płci, sytuacji osób z niepełnosprawnościami, zjawiska molestowania oraz molestowania seksualnego.

Ewa Lisowska

Profesor SGH, pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego. Prowadzi badania dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy, finansowej niezależności kobiet, motywacji do zakładania własnych firm. Wykłada zagadnienia związane z równością kobiet i mężczyzn w społeczeństwie oraz gender i ekonomią. Jedna z założycielek Międzynarodowego Forum Kobiet – stowarzyszenia właścicielek i menedżerek firm; jego prezeska w latach 1993-2006. Redaguje czasopismo „Kobieta i Biznes” ukazujące się od 1993 r. w polskiej i angielskiej wersji językowej. W latach 2004-2008 kierowała zespołem ekspertek i ekspertów opracowujących Gender Index – wskaźnik równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, a w latach 2011-2012 – badaniami w administracji rządowej w ramach projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”. Autorka książek Kobiecy styl zarządzania (2009) i Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie (2010).

Paweł Młyński

Prezes Zarządu Fundacji Replika, wydawcy jedynego czasopisma LGBTQIA w Polsce. Będąc wyoutowanym gejem z powodzeniem łączy działalność aktywistyczną z działalnością biznesową. Od kilkunastu lat doradza największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom. Współzałożyciel i partner w firmie doradczej Gekko advisoryNOW. Wcześniej pracował m.in. w KPMG oraz PwC. Ekspert w zakresie zarządzania organizacjami, optymalizacji procesów, transformacji, zarządzania efektywnością. Realizował z sukcesem złożone projekty strategiczne, optymalizacyjne i restrukturyzacyjne.

Zofia Mockałło

Psycholożka, badaczka. Pracuje w Pracowni Psychologii Społecznej CIOP-PIB. Członkini grupy eksperckiej „Wellbeing and work” przy europejskiej sieci PEROSH. Członkini komitetów naukowych serii międzynarodowej konferencji „Wellbeing at Work”. W pracy zawodowej zajmuje się badaniem dobrostanu pracowników – jego źródeł, czynników współwystępujących i efektów. Interesuje się zwłaszcza rolą zasobów społecznych i osobistych, innowacyjnością oraz zmianami zachodzącymi w świecie pracy. Zaangażowana w projekty badawcze poświęcone wspomaganiu pracowników starszych stażem w utrzymaniu zdolności do pracy i funkcjonowaniu w zautomatyzowanych przedsiębiorstwach, a także dotyczące równości płci na rynku pracy.

Paweł Panczyj

Managing Director Strategy & Partnerships, ABSL. Ekspert w zakresie wyboru lokalizacji dla projektów inwestycyjnych. Reprezentował zarówno sektor publiczny (Miasto Wroclaw), jak również inwestorów biznesowych w procesie negocjacji dotyczących wyboru lokalizacji projektów. Pełnił funkcję Eksperta Ernst & Young. Przez wiele lat był odpowiedzialny za wsparcie inwestorów w realizacji projektów inwestycyjnych po podjęciu decyzji lokalizacyjnej, nadzór nad procesem legislacyjnym w zakresie rejestracji firm i udzielania wsparcia na poziomie krajowym i lokalnym, doradztwo w procesie inwestycyjnym w zakresie udzielania lokalnych pozwoleń związanych z inwestycją, wsparcie w procesie ubiegania się o przywileje specjalnej strefy ekonomicznej. Związany z ABSL od początku powstania Stowarzyszenia. Pełnił kolejno funkcję Doradcy Zarządu, Dyrektora Zarządzającego, Dyrektora ds. rozwoju strategii i biznesu, a obecnie zasiada w Zarządzie ABSL na stanowisku Managing Director Strategy & Partnerships.

Irena Pichola

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od 1 maja 2015 jest szefem zespołu Deloitte ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej (Sustainability Consulting, Deloitte Central Europe). Irena Pichola w propagowanie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu jest zaangażowana od 15 lat. Przez ostatnie 8 lat zajmowała stanowisko Lidera zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PwC. Pracowała z największymi firmami w Polsce, realizując ponad 300 projektów z obszaru zrównoważonego rozwoju i CSR. Jest doradcą Rządu RP w zakresie zrównoważonego rozwoju, zasiada również w licznych radach, m.in. w Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Ministrze Gospodarki. Od ponad 10 lat jest Wiceprezesem Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W Polsce była inicjatorem wielu projektów wpływających na budowanie rozumienia zrównoważonego rozwoju i CSR, m.in. tworząc wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska platformę dialogu i współpracy z biznesem wokół projektu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. Razem z Akademią Leona Koźmińskiego zainicjowała pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Od lat bierze udział w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych organizacji Global Reporting Initiative (GRI), World Business Council of Sustainable Development (WBCSD) czy CSR Europe, skąd czerpie inspirację do pracy z klientami i edukacji rynku.

Agata Robińska

Prezeska fundacji TAKpełnosprawni, która promuje kompleksowe podejście do zatrudniania i włączania osób z niepełnosprawnościami w polskich firmach, od lat działająca w obszarze CSR oraz różnorodności i włączania (D&I). Zwolenniczka dzielenia się skutecznymi rozwiązaniami z innych krajów i przenoszenia ich na grunt polski. Autorka raportu Pracodawca na TAK, który popularyzuje kompleksowe podejście do zarządzania tematem różnorodności pod kątem sprawności oraz zawiera wiele dobrych praktyk oraz wskazówek i inspiracji zarówno dla pracodawców, jak i osób z niepełnosprawnościami. Posiadaczka prestiżowego tytułu Certified Diversity Professional (CDP)®. Prowadzona przez nią fundacja jest jedynym reprezentantem na Polskę międzynarodowej organizacji ILO Global Business and Disability Network.

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2020 roku. Od 2016 roku odpowiada także za rozwój Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością, członkini jury wielu konkursów: Verba Veritatis, LGBT+,Business Awards, Gwiazdy Dobroczynności, Pióro odpowiedzialności, Ludzie którzy zmieniają biznes. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów łącząc to z pracą w Zarządzie nad strategicznym rozwojem organizacji. Ekspertka związana wcześniej z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych. Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge. Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.