Karta Różnorodności świętuje 10. urodziny i zaprasza do wspólnych obchodów jubileuszu

Koordynowana w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu międzynarodowa inicjatywa pod egidą Komisji Europejskiej świętuje w tym roku 10. rocznicę funkcjonowania. Inauguracja obchodów odbyła się 14 lutego o godz. 10:00 w formie wydarzenia online. Udział wzięli w niej m.in. przedstawiciele_ki Komisji Europejskiej, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracodawców aktywnych w obszarze zarządzania różnorodnością. Jubileusz wspierają Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, Orange Polska, NatWest Group, Santander Bank Polska, STU ERGO Hestia oraz grono patronów i partnerów merytorycznych.

W Europie funkcjonuje już 26 Kart Różnorodności. Inauguracja polskiej odsłony Karty, stworzonej z inicjatywy firm z francuskim kapitałem oraz organizacji pozarządowych, odbyła się 14 lutego 2012 r. Dziś w gronie polskich pracodawców, którzy zobowiązali się do wypełniania jej zapisów poprzez m.in. upowszechnianie i promowanie zarządzania różnorodnością, jest już ponad 270 podmiotów. To zarówno duże korporacje, jak i sektor MŚP, mikrofirmy, NGO czy organy administracji.

14 lutego odbyła się uroczysta inauguracja jubileuszu 10-lecia Karty Różnorodności. Nagranie dostępne jest tutaj »

Karta Różnorodności świętuje jubileusz przez cały rok

Na program obchodów składają się debaty z udziałem ekspertów_ek D&I, webinary, podcasty #DiversityTalks oraz badania dotyczące m.in. ról opiekuńczych. Oprócz firm w obchody zaangażowało się też liczne grono partnerów merytorycznych i patronów honorowych.

Bieżące informacje o obchodach będzie można śledzić także w social mediach Karty Różnorodności: na Facebooku i Linkedinie.