Sygnatariusze Wspierający Kartę Różnorodności

Dołącz swoją organizację do grona organizacji wspierających upowszechnianie zarządzania różnorodnością w Polsce – propozycja dla dużych firm

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do grona Sygnatariuszy Wspierających Kartę Różnorodności. To pomysł na wsparcie dalszego dynamicznego rozwoju inicjatywy w Polsce i nowa formuła zaangażowania się organizacji w upowszechnianie zarządzania różnorodnością.

Pobierz prezentację (PDF) »

Jak zostać Sygnatariuszem Wspierającym Kartę Różnorodności?

  • nowi Sygnatariusze Karty Różnorodności mogą zostać Sygnatariuszem Wspierającym poprzez zaznaczenie pola Chcę dołączyć do grona Sygnatariuszy Wspierających Kartę Różnorodności w ankiecie zgłoszeniowej
  • obecni Sygnatariusze Karty Różnorodności mogą zostać Sygnatariuszem Wspierającym poprzez kontakt mailowy na adres kartaroznorodnosci@fob.org.pl

Sygnatariusze wspierający Kartę Różnorodności 2023: Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., Kraft Heinz Polska, Kredyt Inkaso SA

Korzyści dla Sygnatariusza Wspierającego

Każda z dużych firm, która zdecyduje się na uiszczenie rocznej opłaty w wysokości 6,5 tys. zł + VAT (dla dużych firm), która w całości zostanie przekazana na rozwój projektu, będzie miała następujące korzyści:

  • wyróżnienie na liście Sygnatariuszy KR;
  • ekspozycja logo w oficjalnych materiałach Karty Różnorodności;
  • nieodpłatny udział w Diversity IN Check w roku wspierania Karty Różnorodności lub dodatkowe szkolenie na wyłączność do 2 h online, do 4 h stacjonarnie;
  • udział w wydarzeniu Karty Różnorodności; pierwszeństwo w możliwości prezentowania adekwatnych praktyk organizacji w publikacjach, podczas debat Karty Różnorodności
  • dodatkowa komunikacja.

Kolejny rok obecności Karty Różnorodności w Polsce pokazuje, że temat budowania miejsc pracy wolnych od dyskryminacji i otwartych na różnorodnych pracowników i pracowniczki jest ważny i budzi coraz większe zainteresowanie. Obecnie w gronie sygnatariuszy deklaracji o tworzeniu otwartych na różnorodność miejsc pracy jest ponad 300 podmiotów – firm, administracji publicznej, organizacji pozarządowych.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako koordynator Karty działa w zakresie prowadzenia badań i przygotowywania publikacji poświęconych zarządzaniu różnorodnością, organizuje spotkania edukacyjne i wydarzenia promujące tę tematykę.