Sygnatariusze Wspierający Kartę Różnorodności

Dołącz swoją organizację do grona organizacji wspierających upowszechnianie zarządzania różnorodnością w Polsce

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy wszystkie organizacje będące lub zainteresowane zostaniem sygnatariuszami Karty Różnorodności do przyłączenia się do grona Sygnatariuszy Wspierających Kartę Różnorodności. To pomysł na wsparcie dalszego dynamicznego rozwoju inicjatywy w Polsce i nowa formuła zaangażowania się organizacji w upowszechnianie zarządzania różnorodnością.

Każda z firm, która zdecyduje się na uiszczenie rocznej opłaty, która w całości zostanie przekazana na rozwój projektu, będzie miała prawa do posługiwania się tytułem oraz logo Sygnatariusza Wspierającego Kartę Różnorodności w Polsce 2021.

Sygnatariusze wspierający Kartę Różnorodności 2022: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Philip Morris

Pobierz prezentację (pdf).

Kolejny rok obecności Karty Różnorodności w Polsce pokazuje, że temat budowania miejsc pracy wolnych od dyskryminacji i otwartych na różnorodnych pracowników i pracowniczki jest ważny i budzi coraz większe zainteresowanie. Obecnie w gronie sygnatariuszy deklaracji o tworzeniu otwartych na różnorodność miejsc pracy jest ponad 200 podmiotów – firm, administracji publicznej, organizacji pozarządowych.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako koordynator Karty działa w zakresie prowadzenia badań i przygotowywania publikacji poświęconych zarządzaniu różnorodnością, organizuje spotkania edukacyjne i wydarzenia promujące tę tematykę.

Więcej informacji o tym, jak zostać Sygnatariuszem Wspierającym KR, znaleźć można tutaj >>