Ankieta zgłoszeniowa do programu Karta Różnorodności

Czytaj więcej o opłatach i zasadach >>

 • Dane organizacji

 • Dane teleadresowe

 • Osoba wypełniająca formularz, kontaktowa w sprawie podpisania i realizacji zapisów Karty Różnorodności

 • Osoba odpowiedzialna za zarządzanie zasobami ludzkimi/kadry

  Wskazana osoba powinna być poinformowana o zamieszczeniu jej danych w niniejszym formularzu. Na podany adres e-mail zostanie przesłana kopia złożonego formularza.
 • Informacje dotyczące organizacji

 • DD myślnik MM myślnik RRRR
 • Wpisz liczbę mniejszą lub równą 100.
 • Wpisz liczbę mniejszą lub równą 100.
 • Wpisz liczbę mniejszą lub równą 100.
 • Wpisz liczbę od 1 do 105.
 • Sygnatariusz Karty Różnorodności w Polsce zobowiązuje się do:
  • wprowadzenia zapisów Karty do swojej organizacji
  • promocji Karty Różnorodności w Polsce
  • kontaktu z Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce – Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu w sprawach związanych z Kartą Różnorodności
  • wypełnienia ankiety ewaluacyjnej raz w ciągu roku na temat polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością
  • dzielenia się swoimi dobrymi praktykami w zakresie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością.
  Forum Odpowiedzialnego Biznesu zobowiązuje się do:
  • umieszczenia informacji o Sygnatariuszu na stronie Karty Różnorodności
  • przesłania loga Karty Różnorodności do komunikacji
  • przesłania 4 razy w ciągu roku newslettera dotyczącego zarządzania różnorodnością
  • zaoferowania 50% zniżki na konferencje organizowane przez FOB na temat zarządzania różnorodnością
 • Od stycznia 2019 przystąpienie do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności wiąże się w przypadku firm: dużych (powyżej 250 pracowników) z jednorazową opłatą w wysokości 4,5 tys zł plus VAT. Dla firm średnich: (50-250 pracowników) opłata jednorazowa wynosi 2,5 tys zł plus VAT.

  Opłat nie ponoszą firmy małe organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego (miasta, województwa).

 • Prosimy o przesłanie danych do faktury (Nazwa firmy, adres i NIP)
 • Cytat

  Prosimy o przesłanie krótkiego cytatu, maksymalnie 300 znaków ze spacjami, wraz ze zdjęciem, dot. dołączenia do Karty/znaczenia różnorodności dla Waszej organizacji. Znajdzie się na SM Karty Różnorodności.
 • Prosimy o przesłanie krótkiego cytatu - maksymalnie 300 znaków ze spacjami.
 • Akceptowane typy plików: jpg, gif, png, jpeg, Maks. rozmiar pliku: 5 MB.
 • Proszę o podanie linków do profili społecznościowych, które możemy oznaczać w komunikacji dotyczącej Karty Różnorodności:

 • Przetwarzanie danych i przesyłanie informacji

 • Administrator danych

  Administratorem danych jest Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ul. Szpitalna 5/20, 00-031 Warszawa


  Zakres przetwarzania

  Dane będą wykorzystane do budowania statystyk programu Karta Różnorodności oraz do przesyłania na wskazane adresy informacji o podejmowanych w ramach programu działaniach.


  Dlaczego potrzebujemy poniższych zgód?

  Bez poniższych zgód niemożliwe jest prowadzenie przez nas statystyk oraz informowanie o bieżącej działalności Karty Różnorodności.


  Do czego nie wykorzystujemy Twoich danych?

  Przekazanych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim.


  Cofnięcie zgód

  Wycofanie którejkolwiek ze zgód jest możliwe w każdej chwili i jest jednoznaczne z rezygnacją z Karty Różnorodności.

  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


  Wgląd w dane i ich modyfikacja

  Wgląd w przekazane dane i ich modyfikowanie jest możliwe w każdej chwili poprzez kontakt z opiekunem Karty Różnorodności.

 • Dzięki tej zgodzie możemy przesyłać informacje drogą mailową.