banner

3. edycja badania Diversity IN Check (2023)

25 maja 2023, podczas gali finałowej Miesiąca Różnorodności, poznaliśmy wyniki III edycji Diversity IN Check. Na listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji zakwalifikowało się 36 firm.

W 3. edycji badania wzięły udział 53 organizacje, z czego 30 podmiotów przystąpiło od badania także w poprzednim roku. Najliczniej reprezentowaną branżą w trzeciej edycji była kategoria – usługi, handel, transport.

2. edycja badania Diversity IN Check (2022)

W 2. edycji badania Diversity IN Check  38 firm i organizacji zostało uznanych za najbardziej zaawansowane w zarządzaniu różnorodnością, dbaniu o inkluzję w organizacji i dążeniu do osiągnięcia spójności społecznej. Łącznie w tym roku w badaniu wzięło udział 47 organizacji.

Kwestionariusz zastosowany w badaniu oparty jest na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, składa się z 62 pytań i podzielony jest na 5 obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz COVID-19.

1. edycja badania Diversity IN Check (2021)

W 1. edycji badania 31 organizacji – głównie duże firmy – znalazło się na pierwszej Liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce.

W badaniu Diversity IN Check maksymalna liczba punktów wynosiła 91,5, przy czym tylko trzy spośród pięciu obszarów były punktowane. Najwięcej, bo aż 39 punktów można było uzyskać w obszarze „Programy i działania”. W dwóch pozostałych obszarach, „Podstawy zarządzania” oraz „Budowanie zaangażowania”, można było uzyskać zbliżoną liczbę punktów – odpowiednio 26,5 oraz 26 punktów.

Diversity IN Check Creative

W połowie 2023 roku przeprowadziliśmy badania pilotażowe Diversity IN Check Creative. Jego celem było wypracowanie narzędzia umożliwiającego zbadanie poziomu dojrzałości firm z sektora kreatywnego, które na co dzień tworzą narrację o otaczającym nas świecie.

Pomysł na stworzenie narzędzia skierowanego właśnie do sektora kreatywnego zrodził się z przekonania, że potrzebne są lepsze opowieści nie tylko o środowisku, o czym pisze profesor Marcin Napiórkowski, ale też o różnorodności i włączaniu. Narracje kształtują publiczną rozmowę o DEI. Mogą wspierać różnorodność lub umacniać stereotypy, nieświadome przekonania, a nawet uprzedzenia.

Pilotaż badania pozwolił wypracować narzędzie, które może w tym wspierać branżę kreatywną, zarówno w odniesieniu do miejsca pracy, jak i w tworzonych przez nią usługach i produktach. Badanie jest obecnie realizowane jako suplement do 4. edycji badania Diversity IN Check.

Realizację badania pilotażowego wspierało grono partnerów i patronów: PBS, Philip Morris Polska, NatWest, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Liberté!, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, PRoto.pl.