Diversity IN Check – raport z 2. edycji badania

Diversity IN Check – raport z 2. edycji badania

Na drugiej Liście pracodawców zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce, wyłonioną w wyniku badania Diversity IN Check przeprowadzonego w 2022 roku, znalazło się 38 firm i organizacji. Prezentujemy szczegółowy raport z tegorocznej edycji badania.

Kwestionariusz zastosowany w badaniu oparty jest na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych (m.in.: Sustainable Development Goals, ISO 26000, GRI Standards, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych), składa się z 62 pytań i podzielony jest na 5 obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz covid-19.

POBIERZ RAPORT Z 2. EDYCJI BADANIA DIVERSITY IN CHECK »

Co znajdziesz w raporcie?

 • Listę pracodawców zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce.
 • Komentarz do wyników badania – dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH, Katedra Zarządzania Międzynarodowego.
 • Opis metodologii badania.
 • Ogólny i szczegółowy opis wyników badania.
 • Rekomendacje dla pracodawców w obszarze DEI (ang. diversity, equity, inclusion – różnorodność, równość, włączanie).
 • Refleksje i rekomendacje ekspertów i ekspertek badania:
  – Karolina Andrian, Fundacja Share the Care,
  – Zofia Mockałło, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
  – Agata Robińska, Fundacja TAKpełnosprawni,
  – Paweł Panczyj, ABSL.
 • Dobre praktyki firm i organizacji biorących udział w badaniu.

Obszary tematyczne w badaniu:

1. Podstawy zarządzania:

 • misja, wizja, wartości – wymiary różnorodności ważne dla firmy,
 • polityka lub strategia dotycząca kwestii różnorodności i jej realizacja – podjęte działania, ich wyniki i plany,
 • etyka – zarządzanie ryzykami w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i poszanowania praw człowieka – istniejące narzędzia i systemy,
 • standardy zarządzania i przyjęte deklaracje.

2. Programy i działania:

 • równość szans w systemie wynagrodzeń i motywacyjnym / równość szans a rozwój pracowników i pracownic / równość szans a system ocen,
 • dobre praktyki i inicjatywy wspierające wybrane grupy pracowników i pracownic (np. kobiety, rodzice, młode matki, ojcowie, osoby z niepełnosprawnością),
 • edukacja z zakresu różnorodności i równego traktowania w miejscu pracy,
 • dobre praktyki i inicjatywy zwiększające dostępność organizacji dla pracowników i pracownic i/lub klientów ze specjalnymi potrzebami.

3. Budowanie zaangażowania:

 • zaangażowanie zarządu i kadry kierowniczej na rzecz wsparcia różnorodności,
 • narzędzia komunikacji wewnętrznej i dialogu,
 • zaangażowanie firmy w inicjatywy zewnętrzne na rzecz różnorodności,
 • poszanowania praw człowieka, etyki, etc.

4. Wskaźniki rezultatów

5. Covid 19

 

Organizator badania:
Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Realizator badania:
Agencja Badawcza PBS

Opieka merytoryczna nad badaniem:
dr Anna Jawor-Joniewicz, dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH

Rada ekspertek i ekspertów badania:
Karolina Andrian, Fundacja Share the Care
Barbara Fabisiak, PBS
dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH
Zofia Mockałło, CIOP-PIB
Paweł Panczyj, ABSL
Michał Pawłowski, Fundacja Replika
Irena Pichola, Deloitte
Agata Robińska, Fundacja TAKpełnosprawni
Marzena Strzelczak, FOB

Wsparcie badania i wydania raportu:
Sergiej Podus, FOB
Miłosz Marchlewicz, FOB
Marcin Milczarski, FOB
Patrycja Kamionek, FOB

Koordynacja badania, redakcja raportu:
Adrianna Lepka

Nadzór merytoryczny nad projektem Diversity IN Check:
Marzena Strzelczak, FOB