Diversity IN Check – raport z 3. edycji badania

Diversity IN Check – raport z 3. edycji badania

Na trzeciej Liście pracodawców zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce, wyłonioną w wyniku badania Diversity IN Check przeprowadzonego w 2023 roku, znalazło się 36 firm i organizacji. Prezentujemy szczegółowy raport z tegorocznej edycji badania.

Kwestionariusz zastosowany w badaniu oparty jest na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych (m.in.: Sustainable Development Goals, ISO 26000, GRI Standards, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych), składa się z 62 pytań i podzielony jest na 4 obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów.

POBIERZ RAPORT Z 3. EDYCJI BADANIA DIVERSITY IN CHECK »

Organizator badania:
Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Realizator badania:
Agencja Badawcza PBS

Opieka merytoryczna nad badaniem:
dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH

Rada ekspertek i ekspertów badania:
Karolina Andrian, Fundacja Share the Care
Barbara Fabisiak, PBS
dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH
Zofi a Mockałło, CIOP-PIB
Paweł Panczyj, ABSL
Irena Pichola, Deloitte
Agata Robińska, Fundacja TAKpełnosprawni
Marzena Strzelczak, FOB

Koordynacja badania, redakcja raportu:
Adrianna Lepka

Nadzór merytoryczny nad projektem Diversity IN Check:
Marzena Strzelczak, FOB