maj 24 2024

Zgłoszenia do Rankingu ESG

Lokalizacja: Polska,

Partner merytoryczny - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zgłoszenia do 18. edycji Rankingu organizowanego przez Kozminski Business Hub w Akademii Leona Koźmińskiego. „Ranking ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” można przesyłać do 24 maja 2024 r.

Ranking powstaje w oparciu o wyniki z obszaru odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania prezentowane samodzielnie przez firmy w ankiecie i poddane weryfikacji, zgodnie z metodologią przygotowaną przez autorów – prof. Bolesława Rok z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego, analityka i dziennikarza. Zawartość tegorocznej ankiety została zmieniona w stosunku do ankiety ubiegłorocznej, ale jej modyfikacji dokonała – po raz pierwszy – specjalnie powołana Rada Naukowa Rankingu ESG, w skład której weszli eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Climate Leadership UNEP/GRID i Akademii Leona Koźmińskiego: Maria Krawczyńska-Kaczmarek, Mariusz Gołąb, Aneta Skubida, Katarzyna Frankowiak, Piotr Biernacki, Agnieszka Sznyk, Robert Sroka, Michał Purol, Marcin Milczarski, Franjo Mlinaric, Piotr Kowalik.

Tegoroczna ankieta zawiera 70 pytań o zróżnicowanym charakterze w jedenastu częściach. Podział ten wynika z przyjętych Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), które już obowiązują wybrane spółki działające na polskim rynku. W ramach ESRS wprowadzono podział na dwa zespoły zagadnień w ramach ujawnień ogólnych (ESRS-1 i ESRS-2 zostały połączone), pięć zespołów zagadnień „E” w ramach wskaźników środowiskowych (ESRS-E1, ESRS-E2, ESRS-E3, ESRS-E4, ESRS-E5), cztery zespoły zagadnień „S” w ramach wskaźników społecznych (ESRS-S1, ESRS-S2, ESRS-S3, ESRS-S4) i jeden zespół zagadnień „G” dotyczący ładu korporacyjnego (ESRS-G1).

Poszczególne części ankiety dotyczą wybranych ujawnień ogólnych o charakterze strategicznym. W każdej części znajduje się 6 pytań, tylko część pierwsza zawiera 10 pytań, obejmując dwa wstępne rozdziały z ESRS. To tylko wybrane zagadnienia i wskaźniki z poszczególnych kategorii, więc spółki które zostaną objęte obowiązkiem raportowania w zgodzie z ESRS będą musiały ujawnić znacznie więcej wskaźników.

Ankieta może okazać się przydatnym narzędziem pozwalającym lepiej przygotowywać się do obowiązkowego raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uczestnictwo w Rankingu jest bezpłatne i dobrowolne. Wypełnianie ankiety przez upoważnionego przedstawiciela spółki odbywa się zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej. Wypełniający ankietę udzielają odpowiedzi w ramach działalności spółki w Polsce za rok 2023 – odzwierciedlających stan na koniec roku kalendarzowego 2023 lub dotyczących działania podjętego w trakcie roku 2023 (o ile nie zaznaczono inaczej w pytaniu lub objaśnieniu). Warunkiem koniecznym uznania odpowiedzi pozytywnej jest przedstawienie krótkiej informacji dodatkowej, zgodnie z poleceniem, umieszczonym pod danym pytaniem ankiety.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie 2024” . Całość jest koordynowana przez Kozminski Business Hub w Akademii Leona Koźmińskiego

Aby otrzymać link do ankiety Rankingu ESG należy wysłać zgłoszenie swojej firmy na jeden z podanych poniżej adresów mailowych:

ranking_esg@rankingodpowiedzialnychfirm.pl

rankingodpowiedzialnychfirm@gmail.com