Aktualności

21 czerwca 2024

TNFD i EFRAG porównują mapę zgodności pomiędzy ESRS a ujawnieniami i wskaźnikami TNFD

Task Force on Climate-related Financial Disclosures oraz European Financial Reporting Advisory Group opublikowały mapę zgodności, w której przedstawiono wysoki poziom zgodności Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) i metryk zalecanych przez TNFD. 

21 czerwca 2024

EBA, EIOPA i ESMA wzywają do wzmocnienia nadzoru w obszarze raportowania zrównoważonego rozwoju w sektorze finansowym

Europejskie Urzędy Nadzoru – EBA, EIOPA i ESMA – opublikowały raport końcowy na temat greenwashingu w sektorze finansowym. Podkreślają w nim, że konieczne jest zwiększenie nadzoru w tym zakresie oraz wzmocnienie współpracy poszczególnych organów krajowych i międzynarodowych. 

21 czerwca 2024

Cele środowiskowe a interesy spółki

Tam, gdzie występuje konflikt między rozwojem biznesu a zrównoważonym rozwojem, potrzebne są skoordynowane działania. Tworzenie wartości rynkowej połączone z osiąganiem ambitnych celów środowiskowych to główny temat nowego raportu BSR.

20 czerwca 2024

Jak Europa radzi sobie z realizacją SDGs

W obecnym tempie państwa członkowskie ONZ nie osiągną żadnego z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) do 2030 r. – wynika z 9. edycji Sustainable Development Report. Wnioski z raportu wskazują, że tylko 16% SDGs jest w trakcie realizacji.

19 czerwca 2024

Kolejne kroki Rady UE w kierunku przyjęcia Green Claims Directive

Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowisko w sprawie dyrektywy o oświadczeniach ekologicznych, będącej unijnym sposobem na przeciwdziałanie greenwashingowi. Nowy akt ma pomóc konsumentom w podejmowaniu ekologicznych decyzji konsumenckich.

19 czerwca 2024

GRI i IFRS Foundation wzmacniają działania na rzecz interoperacyjności standardów raportowania

Celem Global Reporting Initative i IFRS Foundation jest wypracowanie wspólnych rozwiązań, które wesprą firmy w korzystaniu zestandardów GRI oraz ISSB.

18 czerwca 2024

Rada Unii Europejskiej przyjęła projekt Nature Restoration Law

17 czerwca 2024 r. Rada Unii Europejskiej formalnie przyjęła Nature Restoration Law. Regulacja ma na celu wprowadzenie środków pozwalających na odbudowę co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich UE do 2030 r. oraz wszystkich ekosystemów wymagających odbudowy do 2050.

6 czerwca 2024

Taksonomia UE w praktyce. KE prezentuje nowe statystyki 

Najnowsze zestawienie Komisji Europejskiej zawiera dane i statystyki dotyczące korzystania przez  biznes z przygotowanych przez UE ram dotyczących zrównoważonego finansowania.

4 czerwca 2024

Webinar Road to Biodiversity COP16: Why and how business should contribute

Business for Nature zaprasza 11 czerwca na webinar poświęcony zaangażowaniu biznesu w działania na rzecz bioróżnorodności. Tematem przewodnim spotkania będzie szczyt COP16, który odbędzie się na przełomie października i listopada br. w kolumbijskim Cali. 

27 maja 2024

CSDDD przyjęta przez Radę UE

24 maja 2024 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). 

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc