Aktualności

28 marca 2024

CSR Europe publikuje Business Manifesto for a Sustainable Europe 2030 

CSR Europe i przedstawiciele europejskiego biznesu podkreślają, że dbałość o spójność społeczną  musi stać się filarem polityk i decyzji podejmowanych na szczeblu UE. Opublikowany przez CSR Europe manifest ma aktywizować do działania w celu przeprowadzenia sprawiedliwej i włączającej transformacji.

27 marca 2024

EFRAG otwiera rekrutację do zespołu analizującego informacje zwrotne dotyczące VSME ED

EFRAG rozpoczął rekrutację osób zainteresowanych udziałem w pracach nad analizą informacji zwrotnych dotyczących projektu dobrowolnego standardu sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla nienotowanych MŚP (VSME).

18 marca 2024

CSDDD. Rada UE zatwierdziła tekst dyrektywy ws. należytej staranności

15 marca 2024 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły kompromis w sprawie ostatecznego kształtu Corporate Sustainability Due Diligence Directive.

18 marca 2024

Realizacja SDGs a działania na rzecz równości płci

Raport UN Women i United Nations Department of Economic and Social Affairs zawiera analizę postępów w zakresie równości płci w odniesieniu do wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

15 marca 2024

Climate Governance Initiative Annual Report 2023

Climate Governance Initiative, organizacja powołana przez Światowe Forum Ekonomiczne, opublikowała swój pierwszy raport roczny. Dokument przedstawia historię rozwoju inicjatywy, która dociera już do ponad 100 tysięcy członków zarządów i rad nadzorczych w 70 krajach.

15 marca 2024

Jak dostosować działalność do wymogów unijnej taksonomii i ram zrównoważonego finansowania? Publikacja EU Platform on Sustainable Finance

Raport Europejskiej Platformy Zrównoważonych Finansów obrazuje najistotniejsze cele i praktyki związane z implementacją zrównoważonego finansowania na europejskich rynkach.

5 marca 2024

Briefing WBCSD na temat trendów ESG w 2024 r.

WBCSD przygotowało raport składający się z trendów, które będą mieć wpływ na zrównoważony rozwój w 2024 roku. Mowa o nowych praktykach rynkowych, postępie technologicznym, głosie społeczeństwa obywatelskiego i nie tylko.

28 lutego 2024

EFRAG publikuje pierwszy zestaw Q&A dot. ESRS

Uruchomiona przez EFRAG “ESRS Q&A Platform” zawiera wskazówki i objaśnienia dotyczące wdrażania European Sustainability Reporting Standards. 

28 lutego 2024

Zagrożenia związane z wydobyciem surowców niezbędnych dla infrastruktury OZE

Raport OECD “Mainstreaming Biodiversity into Renewable Power Infrastructure” obrazuje wpływ infrastruktury energii odnawialnej na różnorodność biologiczną. Zawiera także dobre praktyki na rzecz bioróżnorodności w sektorze energetycznym. 

22 lutego 2024

Raportowanie i weryfikacja informacji dot. zrównoważonego rozwoju w największych firmach na świecie

Nowe badanie IFAC oraz AICPA & CIMA identyfikuje globalne trendy i analizuje postęp w obszarze raportowania zrównoważonego rozwoju oraz związanej z nim atestacji na przestrzeni czterech lat.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc