Nagrody Karty Różnorodności przyznane

24 kwietnia 2024

23 kwietnia 2024 r. Karta Różnorodności, koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainaugurowała polski Miesiąc Różnorodności. W tym roku wydarzenie odbyło się w Concordia Design we Wrocławiu. Podczas inauguracji ogłoszono laureatów Nagrody Karty Różnorodności. Nagrodzonych zostało kilkanaście najlepszych inicjatyw związanych z budowaniem spójności społecznej w Polsce w trzech kategoriach DEI w biznesie, DEI w samorządach i DEI w organizacjach pozabiznesowych. Polski Miesiąc Różnorodności jest częścią European Diversity Month organizowanego w maju przez Komisję Europejską. Partnerem Inauguracji Miesiąca Różnorodności jest Credit Agricole.

Miesiąc Różnorodności to największe wydarzenie realizowane w ramach Karty Różnorodności wspierającej przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Każdego roku wydarzenie gromadzi osoby eksperckie zajmujące się zarządzaniem różnorodnością oraz działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem.

Wydarzenie otworzyli wspólnie Marzena Strzelczak, Doradczyni Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu ds. DEI, Bartłomiej Ciążyński, Wiceprezydent Miasta Wrocławia oraz oraz Martyna Gacek-Świecik z Biura Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – Wrocław. Inauguracyjne wystąpienie wygłosiła Katarzyna Kotula,  ministra ds. równości.

“Karta Różnorodności to inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, która przypomina, jak ważne na rynku pracy są różnorodność, równość i inkluzywność. Wskazuje także, jak istotna jest dobra współpraca między biznesem, samorządem a społeczeństwem obywatelskim” – podkreśliła Katarzyna Kotula, ministra ds. równości.

Następnie uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać inspiracyjnego wykładu prof. Dariusza Dolińskiego z Uniwersytetu SWPS o postrzeganiu grup jako MY oraz jako ONI i co z takiego postrzegania wynika. Potem odbył się panel dyskusyjny na temat wyzwań, oczekiwań i realnych możliwości dot. równości i włączania. W debacie moderowanej przez Alinę Szeptycką udział wzięły: Karolina Andrian (Fundatorka i Prezeska, Fundacja Share The Care), Bogna Czałczyńska (Pełnomocniczka Marszałka Pomorza Zachodniego ds. kobiet i równego traktowania) oraz Anna Strzałkowska (Ekspertka Instytutu Miast Praw Człowieka).

Po  przerwie zaprezentowano case studies firm Credit Agricole, Intel Poland, EY Polska oraz Fundacji BNP Paribas, Fundacji Ocalenie i Innej Fundacji z zakresu wdrażania DEI w organizacjach. Przed rozdaniem nagród wystąpiła także Renata Szredzińska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która opowiedziała o standardach ochrony dzieci w kontekście Karty Praw Dziecka w Biznesie.

Ostatnim punktem programu było rozdanie Nagród Karty Różnorodności, przyznawanych firmom, organizacjom, samorządom i instytucjom aktywnym w zakresie upowszechniania wartości DEI (diversity, equity, inclusion – różnorodność, równość, włączanie) w Polsce, w tym w szczególności w obszarze promocji i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Nagrody zostały przyznane w 5 kategoriach inicjatywom DEI w biznesie, a także po jednej inicjatywom DEI w samorządach i sektorze pozabiznesowym. Nagrody były przyznawane oddzielnie przez Jury oraz przez Internautów. W niektórych kategoriach przyznano także wyróżnienia.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!

DEI w biznesie:

Aktywizm korporacyjny

 • Nagroda: Intel aktualizuje bajki – Intel Technology Poland. To kampania pokazująca dzieciom oraz dorosłym, że każda osoba, niezależnie od płci, może pracować w IT. Projekt polegał na napisaniu od nowa znanych bajek i adresowany był do dzieci w wieku 5–6 lat. Jury doceniło cel kampanii – walkę ze szkodliwymi stereotypami, dotyczącymi płci, zachęcenie do rozwijania pasji w świecie nowych technologii, kształtowanie otwartości u najmłodszego pokolenia.
 • Wyróżnienie:
  – #HEJTOUT – T-Mobile Polska i Fundacja SEXEDPL zmniejszają moc hejtu w sieci – T-Mobile Polska
  – LGBT+ Diamonds Awards – NatWest Group Polska
  – #MaszMocnaHejt #SzkodaŻycianaHejt – UNIQA Polska
 • Nagroda Internautów: „Zdrowie w głowie” – kampania i działania na rzecz osób neuroróżnorodnych oraz osób kryzysie zdrowia psychicznego – TVN Warner Bros. Discovery

Nowatorskie podejście

 • Nagroda: Każdy proces dla każdego pracownika – Any member any process (AMAP) – Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. To inicjatywa zapoczątkowana w 2022 roku, której celem jest zwiększenie dostępności stanowisk pracy dla pracowników niezależnie od płci. Branża i rodzaj wykonywanej pracy sprawiają, że przez lata były postrzegane jako miejsce pracy dla mężczyzn. Inicjatywa polega na dostosowaniu wszystkich stanowisk produkcyjnych w firmie, aby każda osoba bez względu na wiek, płeć, tężyznę fizyczną, wzrost, wagę czy inne jak np. rozmiar dłoni mogła bez nadmiernego wysiłku pracować na każdym stanowisku. Jury doceniło unikalność i równościowy wymiar projektu.
 • Wyróżnienie:
  – EY Neurodiversity Center of Excellence – EY
  – Urlop menstruacyjny –  CD PROJEKT RED
 • Nagroda Internautów: Urlop menstruacyjny – CD PROJEKT RED

Partnerstwo

 • Nagroda: Program tutorsko-stypendialny „Wiedza do potęgi” z Fundacją Ocalenie – Fundacja BNP Paribas. Głównym celem programu trwającego nieprzerwanie od 5 lat jest wyrównywanie szans edukacyjnych i przeciwdziałanie przedwczesnemu przerywaniu nauki pomoc. Osoby z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym uczestniczące  w programie korzystają z różnych form wsparcia, zajęcia w języku polskim z polskimi wolontariuszami oraz wolontariuszkami, są szansą na integrację z nowym środowiskiem, a kontakt z uczestnikami z wielu krajów, daje wsparcie i możliwość poznania osób z podobnymi doświadczeniami. Program działa włączająco nie tylko dla dzieci, ale także dotyczy ich całych rodzin. Jury doceniło konsekwencję, kompleksowość i rozmach programu, który odpowiada na ważne społecznie potrzeby.
 • Wyróżnienie:
  – Samsic na rzecz różnorodności – „Zgrajmy się w pracy” – Samsic Polska
  – Wsparcie 116 111 telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – Nationale-Nederlanden
 • Nagroda Internautów: Wsparcie 116 111 telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – Nationale-Nederlande

Prawa Dziecka w Biznesie

 • Nagroda: Torby pełne szacunku – IKEA Retail. Jest to kampania mająca na celu niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, w tym osobom ze społeczności LGBT+. Klienci IKEA mogą kupić wielobarwne torby i wesprzeć w ten sposób 116 111 telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, gdyż cały dochód z ich sprzedaży od 17 maja do końca sierpnia otrzymuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Tęczowe torby to dla wielu nie tylko przedmiot codziennego użytku, lecz także symbol solidarności lub przynależenia do społeczności osób LGBT+. Jury nagradzając projekt doceniło jego prostotę i zarazem pomysłowość w prowadzeniu działań edukacyjnych na rzecz bardziej sprawiedliwego i równego świata.
 • Nagroda Internautów: Torby pełne szacunku – IKEA Retail

Wolontariat pracowniczy

 • Nagroda: Inter Akcja – PwC. To program wymyślony, stworzony i wdrażany przez międzynarodowych pracowników Firmy pracujących w Polsce. Polega na prowadzeniu zajęć przez wolontariuszy firmy w szkołach podstawowych poza dużymi, kosmopolitycznymi miastami oraz w instytucjach pracujących z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem. Wolontariusze kilkudziesięciu narodowości prowadzą zajęcia na temat swojego kraju, kultury, tradycji, przybliżając uczniom tematy dotyczące różnorodności i inkluzywności. Jury przyznając Nagrodę doceniło wieloaspektowy wymiar programu, który nie tylko sprawia że dzieci mogą poczuć się częścią różnorodnego świata, ale też motywuje je do rozwoju osobistego i zawodowego, pokazując przykład doświadczeń i osiągnięć  pracowników Firmy.
 • Wyróżnienie:
  – STOP HUNGER & Wolontariat pracowniczy – Sodexo Polska Sp. z o.o.
  – Welcome! Program profesjonalnego wsparcia dla kobiet z Polski I Ukrainy –  Citi Handlowy
 • Nagroda Internautów: Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami – współpraca EY GDS Poland i Fundacji Aktywnej Rehabilit – EY Global Delivery Services

DEI w samorządach:

 • Nagroda: Centrum Inicjatyw Rodzinnych na rzecz budowania spójności społecznej – Poznańskie Centrum Świadczeń. Celem inicjatywy jest promowanie rodziny oraz wspieranie jej rozwoju, budowanie przestrzeni do dialogu oraz integracji lokalnych społeczności poprzez warsztaty i szkolenia, poradnictwo oraz projekty takie jak np. wykłady dla rodziców nt. depresji u nastolatków, warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet oraz projekty dla dzieci czy ABC Rynku pracy dla młodzieży; prowadzimy także coaching rodzicielski, porady prawne, czy porady psychologiczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zmodernizowaliśmy wnętrza przystosowując do potrzeb mieszkańców. Tak powstała Komfortka, miejsce, w którym można przewinąć dziecko, ale także dorosłą osobę z niepełnosprawnością ruchową. Jury szczególnie doceniło kompleksowość projektu, w tym wrażliwość na potrzeby OzN, oraz fakt, że może inspirować inne samorządy.
 • Nagroda Internautów: Respektrum autyzmu – Urząd Miejski Wrocławia

DEI w sektorze pozabiznesowym:

 • Nagroda: Dom Spokojnej Młodości – Fundacja OFFschool. To koncept efektywnego dotarcia do szkół lub instytucji edukacyjnych. Stawiamy na edukację skoncentrowaną na uczniu i jego potrzebach. Rezygnujemy z nadzoru, promujemy równość osób uczących się, wykluczamy rankingi i podziały. Udostępniliśmy młodym edukatorom ponad 40 scenariuszy lekcji z ważnych dla nich tematów przygotowanych we współpracy z szerokim gronem organizacji pozarządowych. Na platformie edukacyjnej, z moderowaną strefą otwartą, młodzież może również zgłaszać własne tematy i uzupełniać zaplecze dydaktyczne. Jury nagradzając ten program doceniło jego unikalny charakter,  partycypacyjne podejście, mocne oparcie na wartościach różnorodności i równości oraz ważną społeczną potrzebę, na którą odpowiada.
 • Wyróżnienie:
  – Sprawny staż – Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia
  – Most Jedności: #RazemdlaUkrainy – Wyższa Szkoła Informatyki w Rzeszowie
 • Nagroda Internautów: #UprzedźUprzedzenia – Fundacja Humanity in Action Polska
 • Wyróżnienie Internautów: Dom Spokojnej Młodości – Fundacja OFFschool

Zakończenie Miesiąca Różnorodności odbędzie się 21 maja 2024 r. w Forcie Sokolnickiego w Parku Żeromskiego w Warszawie. W agendzie m.in. inspiracyjne wystąpienie prof. Wojciecha Kuleszy z Uniwersytetu SWPS w Warszawie na temat psychologii wpływu społecznego w skali makro, panel dyskusyjny (Nie)równość płci we wskaźnikach – o czym mówią i czego nie widzą? Rzetelne miary równościowego i włączającego miejsca pracy czyli jakie. W ramach wydarzenia odbędzie się także wystąpienie reporterki Marzeny Figiel-Strzały na temat nielegalnej pracy dzieci. Podczas zakończenia będzie miało miejsce także podsumowanie 4. edycji badania Diversity IN Check, narzędzia do diagnozy poziomu dojrzałości organizacji w obszarze zarządzania różnorodnością oraz ogłoszenie Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce 2023.

Do udziału w Zakończeniu Miesiąca Różnorodności zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką zarządzania różnorodnością. Rejestracja jest otwarta do 17 maja.

Rejestracja na zakończenie Miesiąca Różnorodności w Warszawie>>

Organizator: Karta Różnorodności, koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Współorganizatorzy: Urząd Miejski Wrocławia, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Żoliborski Dom Kultury

Opiekun Karty Różnorodności: Orange Polska

Sygnatariusz Wspierający Kartę Różnorodności 2024: IKEA

Partner inauguracji: Credit Agricole

Patronat medialny: Forbes Women